Fotos fra
Stigruppens Påsketure 2022

Stigruppen inviterede i påsken 2022
til mindetur om Christian Claussen


Et af stigruppens aktive medlemmer døde pludseligt i december 2021. Christian A. Claussen gik alt for tidligt væk.

Christian var en ildsjæl i mange sammenhænge i lokalsamfundet. Også i stigruppens arbejde for at gendanne stier og markveje på Løjt Land mærkede vi hans store indsats. Christian tog bl.a. initiativ til at få genskabt flere stier i Barsmark, hvor han boede. Han opbevarede stigruppens redskaber på slægtsgården Vestre Paulsgaard. Og ikke mindst havde han et enormt lokalkendskab til personer, stor viden om navne på veje, marker og punkter i landskabet og så elskede han naturen og var en god og sjov kammerat!
Vi vil savne ham i vores arbejdsgruppe!

Stiugruppen arrangerede tre mindeture på Barsmark. De tre ture er ture, som Christian havde været initiativtager til. Deltagerne kunne vælge at gå en af de tre guidede vandreture af forskellig længde. Og efter gåturen var der kaffebord ved Æ Bach Hus


Fotos: Birgit Kinze, Marianne List og Carsten Borre Larsen