Åbæk og del af Knapstien

Tur 24

3,2 km

Denne tur er relativt kort - og kan let kombineres med Tur 16 via Blåsholmvej. (På kortet kan man prøve at slå Tur 16 til ved at benytte lag-ikonet øv. th. på kortet).


Turen starter ved Åbæk Strand. Her kan man finde en P-plads til bilen - og nyde udsigten ud over fjorden og ind mod Aabenraa. Derefter går man tilbage ad Avbækvigvej op mod Aabæk Efterskole. Hvor efterskolen nu ligger lå tidligere en af Løjt Sogns store gårde, Strågård, hvor skibsreder Jørgen Bruhn blev født.

Man kan fortsætte lige over Jørgensgaard Skovvej og forbi nogle af efterskolens bygninger - gå frem til en afmærkning med en lille vandringsmand, som leder en hen over et græsareal ind på en sti, der går mod nord.

Følg stien og nyd udsigten op mod Jørgensgaard skov. Stien bliver mere og mere stejl - og til sidst ender man oppe på Knapstien, hvofra man kan nyde den flotte udsigt ud over efterskolens arealer og Aabenraa Fjord. Drej nu til højre (med mindre man vil gå en tur ad Knapstien ind til Aabenraa). Hvor Knapstien løber nu, har der tidligere ligget et jernbanespor. Toget kørte på Æ Kleinbahn fra Aabenraa til bl.a. Stollig, Løjt Skovby og Løjt Kirkeby - og videre til Løgumkloster.

På et tidspunkt kommer man frem til et skilt med en lille vandringsmand, der viser, at man kan gå th. ned mod vejen (mod Åbæk og Knappen) eller fortsætte lige ud mod Løjt Skovby.

Vel nede på asfaltvejen Stennevej drejer man mod højre (med mindre man vil forlænge turen ved også at gå en tur på Blåsholmvej, se Tur 16). Man kan på venstre side af vejen følge Stensbjerg Mølleå, der løber dybt nede i kløften - ned mod møllesøen ved den tidligere Stensbjerg Mølle, hvor nu Restaurant Knapp ligger.

Efter at have passeret den flotte restaurant fortsætter man lige ud indtil man kommer frem til vejen Avbækvej på højre hånd. Man går over en lille bro og hen mod et hus, hvor der er en bom over vejen. Bommen betyder, at man ikke kan køre i bil der - men man kan fint gå og cykle forbi. Inden længe kommer man til et vejkryds, hvor man drejer tv. - og snart er man tilbage ved Åbæk strand.

Gå turen med start i Aabenraa
Denne tur kan også gås med udgangspunkt i Aabenraa. Turen er da ca. 10 km lang og går via Knapstien og Jørgensgård Skov. Denne udvidede tur er beskrevet af to vandrere fra Aabenraa på deres hjemmeside 'Vores vandre blog'

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Tur 24 kan kombineres med Tur 16. Klik på lag-ikonet øv. th og vis Tur 16

Avbæk eller Åbæk?

Hedder det Åbæk eller Avbæk? Man kunne tro, at Avbæk er en tysk form af ordet Åbæk, men hvis man slår op i gamle skrifter og bøger, så kaldes stedet i 1450 for Agbek, 1504 Owbeck, 1660 Owbeke. Så Avbæk er den oprindelige form. I 1800-tallet begyndte man at 'fordanske' navnet - og kaldte det for Aubek og Åbæk.

Den forreste del af navnet 'Av' er muligvis et meget gammelt nordisk ord, som indgår i nogle nordiske sø- og elvnavne.

Straagaard og Jørgen Bruhn

Hvor Åbæk Efterskole nu ligger, lå tidligere gården Strågård. Man kan stadig se hovedbygningen af gården.

Strågård er en kendt gård på Løjt Land. Her blev skibsreder Jørgen Bruhn født i 1781 - og han endte med at blive landets største skibsreder - og den rigeste mand i Aabenraa.

Strågård ved Åbæk set fra Knapstien. På fjorden ligger et skoleskib.
Poststemplet den 18. december 1906. Foto: Museum Søndejylland
Straagaard - foto fra Museum Sønderjylland

I sine unge dage kom Jørgen Bruhn - som så mange andre drenge fra Løjt Land - ud at sejle. I 1806 sejlede han endog med sit eget skib 'Flora' og blev taget til fange af englænderne, som Danmark var i krig med. Han blev dog løsladt og fortsatte så med at kapre engelske skibe og tjente en del gode penge på det.

I 1820 gik han i land og blev skibsreder - og ejer af flere af møller - blandt andet Stenbjerg Mølle.

I 1826 købte Jørgen Bruhn bygningen på Storetorv 9 i Aabenraa og den fik efter en ombygning siden navnet Redergården. Her boede Jørgen Bruhn til sin død i 1858.

I 1848 grundlagde han et skibsværft på Kalvø i Genner Bugt. På værftet byggede han kun skibe til sit eget rederi. Skibene var store - og især fregatten Cimber blev berømt, da skibet satte rekord på en rejse fra Liverpool syd om Sydamerika til San Fransisco. Det tog kun 104 dage.

Besøg Kalvø: Stigruppens Tur 19 går fra Genner Hoel til Kalvø.


Se en video om Skibsreder Jørgen Bruhn lavet af Niels Chr. Nielsen.

Stenbjerg Mølle

Stenbjerg Mølle ligger lige ved Restaurannt Knapp - og den er opført af skibsreder Jørgen Bruhn. Tidligere lå der en slibemølle, som brugte vandkraften til at slibe våben og redskaber. I 1836 lod Jørgen Bruhn mølleåen opdæmme, så der dannedes en mølledam. Skibsrederen opførte også en ny møllebygning. Her blev der malet korn og valket klæde på stampemøllen dvs. at vadmelsklæde blev stampet ved møllens kraft, så det filtede og blev blødere).

Stenbjerg Mølle - foto fra Løjt Lokalhistoriske forening

Foto fra Løjt Lokalhistoriske forening

Samtidig med møllebygningen blev der også bygget en lille kro og en stald. Her kunne møllens kunder hygge sig med en kaffepunch, mens de ventede på at få kornet kværmet. Den lille kro blev siden til Restaurant Knapp.

Stenbjerg Mølle malede korn frem til 1916 og siden blev selve møllen revet ned - mens Møllebygningen er flot bevaret.

Jørgen Bruhn byggede også Nymølle i Langbjerg Skov vest for Aabenraa.

Knapstien og Æ Kleinbahn

Knapstien går fra Aabenraa til Løjt Skovby. Stiens forløb følger sporet og dæmningerne efter den gamle togforbindelse, Æ Kleinbahn, der snoede sig gennem Jørgensgård Skov fra Aabenraa ud over Løjt Land og videre til Genner, Knivsbjerg og Hovslund til Løgumkloster i perioden 1901-1926. På grund af det meget snoede forløb blev jernbanen også kaldt 'Æ Kringelbahn'

Det er kun få steder, man stadig kan følge banens forløb i terrænnet. Man kan også finde en strækning af den gamle jernbane, hvis man følger vejen Gl. Bane fra Genner mod vest til Øster Løgumvej.

Et kort fra 1902, der viser Æ Kleinbahns forløb Af Mef.ellingen/ scan, CC0, Link


Togturen fra Aabenraa til Løgumkloster tog tre timer - og det skyldtes bl.a., at da banen blev oprettet i 1901, ønskede myndighederne, at den skulle have stop ved mange småbyer, som kunne få udbytte af at have en moderne infrastuktur. Derfor gik ruten ikke direkte fra Aabenraa til Løgumkloster - men også ud over Løjt Land. Reelt kunne man komme hurtigere fra Aabenraa til Løgumkloster på cykel - en direkte tur på kun 20 km - i stedet for Æ Kleinbahns lange tur ud over Løjt Land og Knivsbjerg.

Toget stoppede ved:

  • Knappen billetsalgssted
  • Stollig station
  • Løjt Skovby station. Stationsbygningen er bevaret og ligger på Skovby Bygade 24.
  • Barsmark trinbræt (i den vestlige ende af Barsmark)
  • Løjt Kirkeby station - 9,3 km fra stationen i Aabenraa. Stationskroen brændte ned i 1929 og året efter blev Løjt Kirkeby Forsamlingshus bygget på grunden.
  • Nørby trinbræt

Tidligere Løjt Skovby Station på Skovby Bygade 2 Løjt Skovby Station og kro i 1907. Foto fra Løjt Lokalhistoriske forening

Tidligere Løjt Skovby Station på Skovby Bygade 2 Tidligere station på Æ Kleinbahn, Løjt Skovby Station. Af Beethoven9/ scan, CC0

Prøv at se på kortet for denne tur, tur 24, og få vist laget 'Preussisk kort' (der dækker perioden 1877-1920). Her kan man se jernbanesporet sno sig gennem landskabet. På laget 'Målebordsblad' (1921-1971) kan man også se rester af sporet.

Læs mere om Æ Kleinbahn i bogen 'Det gamle Løjt III', 1980. Artiklen: Lillebanen gennem Løjt Land' af Mads Lildholdt