Skovforte og skovsøen i Barsmark

Tur 25

3,4 km

Besøg et minivådområde

Du kan på denne tur gå hen til et minivådområde - 'skovsøen' - lavet af landmand Christian Lousen. Formålet med søen, der er på 0,5 ha, er at reducere udledningen af kvælstof og fosfor fra markernes drænrør - og dermed give et bidrag til at forbedre vandmiljøet. Men desuden skaber det også en flot plet og en større herlighedsværdi i naturen, der kan være med til at øge biodiversiteten.

På turen kommer man også rundt på de gamle markveje øst for Barsmark Bygade med udsigter over mark og skov.

Vejen ned til skovsøen kan i perioder med regn være ret mudret - og det samme kan skovvejen og brakmarken være.

Turen starter ved Æ Bachhus på Barsmark Bygade, hvor man kan parkere med en enkelt bil. Man kan evt. også parkere lidt længere oppe ad vejen ved Æ Sprøjthus.
Gå ned ad vejen Jakobsgårdsforte. Efter en halv km kommer der et T-kryds - og man skal følge vejen til højre. Denne del af vejen kaldes Katrøjforte. Efter nogle hundrede meter kommer man til en markvej på venstre hånd. Dette er Skovforte, som man skal gå ned ad. Vejen, der har dybe hjulspor, fører ned til en lille privat skov, som man normalt ikke må færdes i; men lodsejeren har givet lov til at man må benytte skovvejen hen til søen - men resten af skoven er privat område. Når man kommer ind i skoven, deler vejen sig i to. Vejen mod venstre er afmærket med skiltet 'Til søen'. Derefter kommer man til en brakmark og vådområdet, hvor man kan nyde udsigten og stilheden. Der er også et bord og bænkesæt, så man kan nyde madpakken eller kaffen.

Når man går gennem den private skov er det vigtigt, at man kun går på den sti, der er afmærket, i kanten af skoven. Der er IKKE adgang til hele skoven - man må kun benytte skovvejen over til søen.

Følg vejen tilbage Katrøjforte og drej tv. og følg vejen, indtil man kommer til første markvej på højre hånd. Følg denne og gå op til Paulsgård og Barsmark Bygade. Hold til højre på bygaden og gå tilbage til Æ Bachhus.

Lyst til at gå en længere tur?

Denne tur kan nemt kombineres med tur 13: Bregnebjergforte og Pejsforte. Klik på lag-ikonet øv. th. på kortet og vælg Tur 13 - så vises begge ture på kortet.

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Skovsøen - et minivådområde

Landmænd opretter minivådområder over hele landet som et led i landbrugets frivillige indsats for at forbedre vandmiljøet. 'Skovsøen' modtager vand fra de omkringliggende jorder - ialt 50 ha agerjord - via to hoveddrænrør - og selve søen har et areal på 0,5 ha.

Søen er lavet i flere områder med forskellig dybde for at fremme rensningen. Vandet ledes rislende bort fra området via en åben iltningsbrønd - lige i nærheden af den store flotte sten, der er blevet fundet under udgravningen af søen. Søen vil kunne rense vandet for 414 kg kvælstof om året.

Vådområdet er blevet lavet i samarbejde med LandboSyd og konsulentfirmaet Seges - og med tilskud fra Landbrugsstyrelsen.

Hvad er Æ Bachhus?

Æ Bachhus er i vores dage et madpakkehus, der ligger på Barsmark Bygade på Løjt Land.

Æ Bachhus, et lille bagehus, blev opført ved Bossensgård i 1870erne. De prøjsiske brandmyndigheder havde udstedt et forbud mod, at man havde bageovne i de stråtækkede huse. Brandfaren var for stor. Bageovnene blev nemlig varmet op med brænde og dermed åben ild.

Derfor opførte man mange steder i Sønderjylland små bagehuse med en stor muret bageovn lidt væk fra gården. Æ Bachhus er et af de få bagehuse, der nu er tilbage i Sønderjylland.

Bossensgård brændte dog alligevel i 1914. Derefter blev bagehuset ikke længere brugt som bagehus. I en periode frem til 1944 rummede huset et hjulmagerværksted - og stod så siden tomt.

Huset blev restaureret omkring 2006 og er nu stillet til rådighed som et frokost/madpakkehus. Man kan finde ly indendøre og der er borde og bænke med plads til 15-20 personer.

Æ Bachhus er et godt udgangspunkt for gåture på den østlige del af Løjt Land. Der findes et par P-pladser ved huset - og man kan 150 m længere op ad vejen finde en større parkeringsplads ved Æ Sprøjthus.