Fra Barsmarkende til Knudshoved og retur

Tur 9

2,8 km (5,1 km)

Turen er ikke egnet til cykling, handicappede, barnevogne

Man kan gå en tur ud til Løjt Lands østligste punkt, Knudshoved.

Man kører ad Barsmark Bygade mod syd. Når man kommer til Ottergårdsforte, holder man tv. ad denne grusvej, og snart er der en lille P-plads i højre side med plads til et par biler. Pladsen kaldes i folkemunde for Barsmarkende eller "Æ fiskplads", fordi lystfiskerne tit parkerer her.

På den modsatte side af vejen går en lille sti ind mod Knudshoved. Stien er afmærket. Den første lille km går man ad en vej omgivet af gamle bevoksede stengærder og hegn med kraftigt beskårne træer, der har udviklet de mærkeligste former.

Når vejen ender, skal man gå over et spor på en mark og ind i en lille skov, der ligger helt ud til vandet. Her findes et sæt bænke og borde, så man kan nyde en frokost eller en kop kaffe med udsigt til Lillebælt.

Hvis man går ned på stranden, har man mod syd udsigt til Varnæs Vig syd for Aabenraa fjord og til Als. Man kan også gå ad stranden mod nord - og så kommer man helt ud på spidsen af Knudshoved.

Man kan derefter igen gå tilbage til skoven og følge den samme sti tilbage til P-pladsen.

Tilbage via Espeløkforte (hvis vejret tillader det). Tilbageturen på ca. 3 km følger stranden og Espeløkforte. Man kan, hvis vejret er gunstigt (dvs. ikke stærk vind fra Ø eller NØ) og der ikke er højvande, gå ca. 1 km langs stranden mod nord. Her går man op til en lille badebro (om sommeren) - og i bevoksningen tv. for broen går en lille sti op til markvejen Espeløkforte. Denne vej kan man følge tilbage. Ved den første sidevej på venstre hånd, som kan være ret tilgroet, drejer man tv. Denne vej kaldes også Bregnebjergforte. Følg denne vej tilbage til Barsmark Bygade - og derefter tv. ned ad bygaden til P-pladsen igen.

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Knudshoved og stenalderen

På den sydøstlige del af Løjt Land er der mange oldtidsfund. I området omkring Knudshoved er på havbunden - der tidligere lå oven vande - mange rester fra stenalderen.
På dette kort kan man se fortidsminderne. De røde pletter er fredede, og de blå pletter er ikke fredede. De orange pletter er såkaldte 'beskyttede marine fortidsminder'.
De fleste af fundene er rundhøje fra stenalderen, men der er også enkeltfund fra bronze- og jernalderen.

Kort med oldtidsfund på den sydøstlige del af Løjt Land

Se mere om fundene på Kulturministeriets hjemmeside: Fund og fortidsminder

Styrtom

På marken lige vest for Knudshoved har der i sin tid ligget en gård, der hed Styrtom. Gården blev omkring 1728 udflyttet fra Paulsgård.

Da man byggede stuehuset og endnu ikke havde lagt tag på, blev bygningen blæst omkuld under en storm - deraf navnet Styrtom (Kilde: lokalhistorikeren J. H. Riis).
Gården brændte og blev derefter nedlagt i 1882.

Uddrag af prøjsisk målebordsblad, der viser gården Styrtoms beliggenhed
Prøjsisk målebordsblad, der viser gårdens beliggenhed (Störtum)