Bregnebjergforte og Pejsforte

Tur 13

5 km

På denne tur kommer man rundt på de gamle markveje øst for Barsmark Bygade. Der er flotte udsigter over marker, skov og hav og mulighed for at se rådyr. Turen kan visse steder være lidt fugtig - især i våde perioder. Det kan lade sig gøre at cykle - men enkelte steder er svært fremkommelige.

Turen tager sit udgangspunkt ved Æ Bachhus på Barsmark Bygade. Man kan evt. parkere lidt længere oppe ad vejen ved Æ Sprøjthus.
Gå ned ad vejen Jakobsgårdsforte. Efter en halv km kommer der et kryds - og følg vejen til højre. Denne del af vejen kaldes Katrøjforte. På et tidspunkt kommer man til en markvej på højre hånd. Denne vej skal man IKKE gå op ad. Fortsæt lige ud. Næste gang, der går en vej til højre, drejer man ind ad denne. Denne vej kaldes Bregnebjergforte og er mere tilgroet.

Langs siderne af vejen er gamle stengærder. Nyd udsigten mod vest, hvor man kan se husene på Barsmark Bygade - og ud over markerne mod øst, hvor der ofte ses rådyr. Når man har gået ca. to km går vejen over i en trampesti/traktorspor langs en mark. Følg dette og få man en fin udsigt til Barsø og Lillebælt. Derefter kommer man til en stenbunke og en markvej på højre hånd. Følg denne.

På denne vej, der hedder Pejsforte, kan man på et tidspunkt se over til Løjt Lands østligste punkt, Knudshoved. Fortsæt ad vejen indtil man kommer frem til den asfalterede Barsmark Bygade, som man følger til højre. Her kan man bl.a. nyde de flotte gamle huse - og den store bullade på gården Lontoft. Følg vejen tilbage til Æ Bachhus.

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Bulhuse

På den sidste del af Pejsforte og når man igen kommer ud til Barsmark Bygade kan man se gården Lontoft på højre hånd. Denne gård har en stor bullade - dvs. en lade, der er bygget af store egebjælker. Dette er en meget gammel byggestil, der tidligere har været ret udbredt på Løjt Land. Nu er der kke mange bulhuse tilbage.

De gamle vejnavne

Bulladen på Lontoft er en rekonstruktion af en gammel lade

Gamle vejnavne

De gamle vejnavne
De gamle vejnavne, der har været brugt i århundreder, er ved at gå i glemmebogen.

På kortet ses navnene på markvejene, som også er brugt i beskrivelsen af turen. Folk, der bor i Barsmark, bruger stadig disse navne; men på de officielle kort ses de ikke længere.

I bogen 'Det gamle Løjt', bind 7, side 70-72 har Claus Claussen fra Barsmark lavet et kort og en navneliste over Barsmarks veje

Ordet forte er et gammelt dansk ord for en vej, der fører ind til en gård eller mark. Vi kender det også fra ordet 'fortov'. På sønderjysk udtales det med langt o og uden r - 'foot'

På Stigruppens hjemmeside bruger vi gerne de gamle vejnavne. De kendes ikke så meget mere - og en måde at holde dem i hævd er at bruge dem oftere.