Skølsig og Bodum

Tur 14

10,2 km

På denne tur kommer man fra det bakkede landskab på Løjt Land til det mere flade mose- og hedelandskab omkring Bodum. Man kan også beundre en flot gammel vejsten fra 1787 og nyde en tur gennem Lerskov plantage.

Turen kan tage sit udgangspunkt i Løjt Kirkeby. Man går eller cykler ud ad Nørbyvej. Lige uden for Løjt Kirkeby kommer man forbi bakken Ildenbjerg på højre hånd (76 m.o.h.), og mod syd ses det flade moselandskab omkring Visø Mose. Og snart er man i Nørby og ude ved hovedvejen.

Her skal man gå lige over hovedvejen og videre ad grusvejen Skølsigvej. Landskabet er fladt med vandhuller og i det fjerne ses Lerskov Plantage. Man kommer forbi gården Skølsig, og på en flot strækning går det videre mod plantagen.

Turen går nu ned i en lille dal, og hvor vejen møder den større vej Tingvej, drejer man til højre mod nord. Her går man et par hundrede meter og kommer frem til Kallesdal. I bunden løber en å under en bro med et rødt stakit. Åen flyder videre mod Rundemølle, hvor den får navnet Elsbæk. Denne å har været med til at drive den tidligere vandmølle der.

Lige før broen står der til højre en flot gammel sten fra 1787. Stenen markerer, at tre landsbyers områder grænser op til hinanden her, vist ved de tre landsbynavne Lerskov, Genner og Nørby. I vore dage kan man også sige, at sognene Øster Løgum, Genner og Løjt mødes her. En meget flot sten!

Nu skal man gå tilbage mod syd og gå forbi Skølsigvej op ad en lille bakke. Fortsæt gennem plantagen - men pas på trafikken. Der kommer en del biler på Tingvej. Når man efter ca. 800 m når frem til hundelufterskoven på venstre side af vejen (hvor der tidligere har ligget et lille skovriderhus), skal man dreje ind ad en skovvej lige efter.

Fortsæt ad skovvejen. På et tidspunkt går der en vej mod højre, som man ikke skal følge. Fortsæt i stedet lige ud frem til den første lille smalle skovsti, der fører ind mod højre. Denne sti fører frem til en spejderlejrplads. Efter ca. hundrede meter er stien spærret med en kæde, men man må godt gå udenom og ind over pladsen, hvis der ikke er nogle, der bruger den. Der er også adgang forbudt mellem kl. 20 og kl 9. Gå frem til hytten, hvor du kan beundre nogle rustikke træskulpturer.

Fortsæt væk ad vejen Møgelmose. Denne vej fører ud til Bodum Bygade. På begge sider af vejen har der tidligere været store moseområder, hvor der tidligere er blevet gravet tørv. Når man når frem til Bodum, går man til venstre, frem til hovedvejen og følger denne th. og går tilbage til Løjt Kirkeby

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Skølsig

Stednavnet Skølsig er et gammelt marknavn. Første led "skøl" kan tolkes som et skyl eller at skylle - og endelsen "sig" er i familie med det gammeljyske ord sige, der betyder 'sive, falde dråbevis'.
På de andre nordiske sprog betyder denne endelse 'et stillestående eller langsomt rindende vand'.

Gården Skølsig er bygget på jord, der oprindelig har tilhørt en gårdejer i Nørby. Gården blev opført i 1914 mellem landevejen og Lerskov Plantage.

Skelstenen, der markerer tre sogne

I Lerskov Plantage kan man på Tingvej finde en gammel fredet vejsten fra 1787. Vejstenen står øst for Tingvejen lige før en lille bro et par hundrede meter nord for sidevejen, der fører ind til Skølsig.

Stenen bærer indskriften "Gjenner - Lerskoou - Nørby - 1787" og er smykket med enkle ornamenter. De tre landsbyers områder grænser op til hinanden lige her.

Skelstenen, der står øst for Tingvejen, ved Kallesdal
Skelstenen, der står øst for Tingvejen, ved Kallesdal

Tørvegravning i Bodum Mose

Bønderne i Nørby og Bodum har haft relativt dårlige jorder sammenlignet med resten af gårdene i Løjt sogn. Jorden var sandet eller sumpet. Før i tiden var der store hedearealer og meget fugtige jorder omkring de store moser Bodum Mose og Rolands Mose. Siden har opdyrkning af hede, mergling og dræning ændret noget på dette forhold.

Men moserne var dog også en vigtig ressource, fordi man kunne grave tørv der. Dels så bonden selv kunne fyre op i gården i løbet af en kold vinter, dels så tørven kunne sælges. Der var et organiseret salg af tørv fra moserne, fx. til Aabenraa. Men tørven blev også kørt på hestevogne via Nørby over Rundemølle og Dybvighovedvej ned til Dybvig, hvor de blev læsset over på skibe, tørveskuder, der sejlede tørven til Fyn og Als.

Der har været gravet tørv herude i flere århundreder. For daglejerne og de i øvrigt fattige beboere i Løjt Kirkeby var det vigtigt at kunne få en indtægt ved at arbejde i tørven i sommermånederne.

Tørvedyndet graves op og smides i en æltemaskine
Foto fra Løjt Lokalhistoriske Forening

Tørvedyndet blev gravet og trukket op og blev derefter æltet på en æltemaskine, bredt ud, delt i stykker og tørret i solen. Tørvene blev siden vendt og stablet, inden de blev læsset på en vogn og fragtet hjem.

Tørvegravningen fortsatte til helt op i 1950erne, og flere drenge og piger, der voksede op på Løjt Land før og under 2. verdenskrig, husker stadig, hvordan de var med ude i moserne for at vende og stable tørv, der tørrede i sommersolen


Læs mere om tørvegravning ved Bodum i bogen Det gamle Løjt, bind 14, i artiklen "Tørvefremstillling i Damm" og i bind 15 i artiklen: "Roland-, Bodum- og Visø Mose : et industrielt og socialt tilbageblik". Begge artikler er skrevet af Jørgen Lundby.