Fra Barsø Landing til Loddenhøj og Mølleforte

Tur 2

3,6 km

Turen er ikke egnet til cykling, handicappede, barnevogne

Man kan gå en fin tur fra Barsø Landing langs kysten til Loddenhøj strand og tilbage via vejen Mølleforte. Hvis vinden er kraftig i øst eller nordøst, kan det være umuligt at gå langs stranden.
Gå ad stranden fra færgelejet ved Barsø Landing mod øst. Det bliver mere og mere stenet. Man passerer en klint, og det kan være nødvendigt at kravle over evt. nedfaldne træer.
Når man kommer til Loddenhøj, skal man krydse Møllebækken over en lille bro. Man kan afkorte turen ved at gå op ad den stejle asfalterede vej Lønholt. Her kan man nyde udsigten, når man er nået toppen. Hvis man fortsætter ad Lønholt, kommer man tilbage til Barsø Landing.
Hvis man ønsker en noget længere tur, kan man fortsætte ad vejen langs stranden forbi campingpladsen og op forbi Strandgården - og så gå til højre ad den gamle hulvej Mølleforte.

Når Mølleforte støder til Barsøvej, kan man gå nogle få hundrede meter op ad vejen tv. for at se mindestenen over syv engelske flyvere, som mistede livet her, da deres fly blev skudt ned af tyske jagerpiloter under 2. verdenskrig. (Se video om denne hændelse under MERE INFO)

Og ellers følger man vejen tilbage til Barsø Landing.

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Hulvejen Mølleforte

På Løjt Land er der flere gamle grusveje, der skærer sig ned i terrænet med levende hegn langs siderne. Dette kaldes en hulvej. Mølleforte er en af de mest markante hulveje på Løjt Land.

Mølleforte krydser på et tidspunkt en lille bæk, Møllebækken. Møllebækken kommer fra Barsmark (Og kaldes her for Barsbækken) og bækken har sit udspring i bakkerne omkring Blåhøj. I tidligere tid har der været en vandmølle, hvor Møllebækken krydser vejen Mølleforte.

Bækken kommer løbende fra Rørkær mose. Mosen er et eksempel på et dødishul - dannet under og efter sidste istid.

Dalholt Vandmølle

Dalholt Vandmølle hørte til gården Dalholt. Der er ingen spor efter vandmøllen i dag, idet den blev revet ned i 1906.

Dalholt Vandmølle - nedrevet ca. 1906

Alle andre gårde i Løjt Sogn havde møllepligt til enten Rundemølle eller Lillemølle; men Dalholt havde i tidlig tid fået særrettigheder. Den var delvis fri for møllepligt til Rundemølle og havde ret til selv at brænde brændevin. I 1770 fik ejeren Hans Holdt ret til at bygge en vandmølle, så der kunne males boghvedegryn og byggryn. Møllen, som var lavet af store egeplanker, et bulhus, lå ved Møllebækken nord for gården. Vandet blev stemmet op, så engene delvis blev oversvømmet, så der kunne dannes tilstrækkeligt med vandkraft til møllen.
Møllen blev ikke brugt efter 1885 og nedrevet omkring 1906.

Læs evt. mere om Dalholt i bogen 'Det Gamle Løjt', bind II, 1979.

Strandgården - og Luftstellung Ameise

Under 2. verdenskrig var Strandgården en del af en tysk luftforsvarsstilling kaldet 'Stellung Ameise' - Myrtuen. Det var en radarstation, der skulle overvåge flytrafikken. Den blev forsvaret med antiluftskyts. Myrtuen var bemandet med 125 soldater og 80 kvinder. Lejren blev rømmet umiddelbart efter krigen og blev derefter brugt som flygtningelejr for tyskere, der var flygtet fra Øst Preussen.

Video om Strandgården og mindestenen for de faldne engelske flyvere, lavet af Jørgen Lundby, Løjt Kirkeby.

Mindestenen på Barsøvej

Den 18. august 1943 styrtede et engelsk bombefly (Royal Air Force Lancaster) ned på Løjt Land ved Barsøvej. Det havde været på et bombetogt til et område syd for Rügen. På vej tilbage blev det engelske fly angrebet af tyske jagere. Flyet eksploderede i luften og styrtede ned. Alle syv besætningsmedlemmer omkom. I 1948 blev der rejst en mindesten for de faldne flyvere. Se mere om mindestenen i videoen.