Dusenborg Forte til Skrevenstensvej

Tur 3

4,9 km (5,8 km)

Turen er ikke egnet til cykling, handicappede, barnevogne

Vejen Dusenborg Forte (som den hed tidligere - nu kaldes den også Løjt Sønderskov Kirkeforte) går mellem Løjt Kloster/Højgadeforte og Skrevenstensvej. Vejen har i sin tid bl.a. været kirkevejen for de mennesker, der boede i Løjt Sønderskov. Vejen er på det midterste del af ruten kun en lille trampesti, der går ved siden af den gamle vej, der nu er helt groet til. Men det er en flot tur ad gamle veje og stier langs hegn og marker, hvor man går langt væk fra de større veje.

Turen kan starte midt på Løjt Kloster ved vejskiltet, der markerer Højgadeforte/Løjt Kloster. Her går man ned ad hulvejen, der er markeret med en pæl med en vandrer på.
Man følger vejen og går med den til højre. Når man kommer til en pæl med en gul prikmarkering på, går man lige ud af en mere tilgroet vej.(Man kan godt tage en smuttur ad vejen til venstre. Fine udsigter til Barsmark i det fjerne; men vejen ender blindt).
Nu bliver markvejen til et græsstykke med en trampesti langs hegnet. Man følger blot hegnet og trampestien videre mod syd. Når man er kommet op over et par bakker, kommer man snart ned på en markvej igen, og man når derefter ud til Skrevenstensvej.

Inden man går tilbage, kan man gå op at se Skrevenstenen. Det er en sten med indskrift på, som har givet vejen navn (en skreven sten). Læs mere om stenen under fanebladet 'MERE INFO'.
Gå tv. op ad Skrevenstensvej. Ved vejen ned mod Løjt Sønderskov ligger stenen i højre side af krydset. Derefter kan man gå tilbage.

Man kan gå tilbage til Løjt Kloster igen ad samme vej, som man kom.

Alternativ rute tilbage over Kragsforte og Løjt Skovby (5,8 km.)
Den alternative rute kan ses på kortet ved at åbne 'lag-ikonet' øverst th. og vælge den alternative rute.
Man kan vælge at gå th. ad landevejen (mod vest) til Løjt Skovby. Når man møder den første markvej på højre hånd, drejer man op ad denne. Man er nu inde på vejen Kragsforte. Følg den til man kommer til Skovby Bygade - og følg derefter vejen th. tilbage til Løjt Kirkeby.

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Kirkeforte og Dusenborg Forte

Ordet forte er et gammelt dansk ord for en markvej eller en åben plads. Det indgår også i ordet fortov. Man kaldte også vejen, der førte fra en gård ud til bygaden, for en 'forte'
Der er mange vejnavne på Løjt Land, som ender på -forte. Fx. Højgadeforte, Jakobsgårdsforte og Espeløkforte.

Dusenborg

Vejen, der går fra Løjt Kloster til Skrevenstensvej, blev tidligere kaldt for 'Dusenborg' eller 'Dusenborgforte' efter et hus, der en gang har ligget på denne lille vej.

På hjemmesiden Danmarks Stednavne kan man læse, at navnet Dusenborg kan tolkes som navnet på

et nu nedbrudt Hus i Løjt Kirkeby. Ifølge optegnelser fra 1932 har huset fået navn efter konens pigenavn Duus. Dette Navn findes som Slægtsnavn i Løjt. Forleddet associeres sikkert med ordet Dus i Udtrykket Sus og Dus, hvorved navnet faar et nedsættende Indhold.

Dusenborg vist på et gammelt prøjsisk målebordskort optegnet 1877.
Se orange cirkel

Dusenborg vist på et gammelt prøjsisk målebordskort optegnet 1877

Læg også mærke til at 'æ Kleinbahn' gik tværs over vejen tæt ved huset


På et luftfoto fra 1954 kan man stadig se grunden, hvor Dusenborg har ligget. Se rød cirkel.

På et luftfoto fra 1954 kan man stadig se grunden, hvor Dusenborg har ligget. På et andet luftfoto fra 1964 er grunden væk.

Nu om dage er alle spor af huset og grunden forsvundet

I bogen 'Det gamle Løjt - bind VII' findes artiklen 'Barsmarks veje' med et kort over gamle vejnavne

Mindesten på Skrevenstensvej

På Skrevenstensvej - ved vejen til Løjt Sønderskov - står en fredet granitsten med en tysk indskrift:
DER KOENIGL. HAVSVOGT PAULUS FABRICIUS HAT DIESEN WEG GETHEILT D. 4. AUG. ANNO 1739. JACOB HANSEN UND ESCHEL NISSEN SCHMIDT IN DAS CLOSTER

Oversat: Den kongelige husfoged Poul Fabricius har delt denne vej den 4. august 1739. Jacob Hansen og Eschel Nissen Schmidt i Klosteret

Husfogden var en amtslig embedsmand, der tog sig af 'huset' - dvs. de kongelige ejendomme, skove og veje mv. i et amt, her Aabenraa amt. Husfogden Poul Fabricius har afgjort en strid om et vejskifte mellem Løjt Kirkeby kommune og Skovby kommune. De to kommuner var uenige om, hvem der havde pligten til at vedligeholde et stykke vej, der gik fra Skovby op til det sted, hvor nu stenen står. Forliget indebar, at Løjt Kirkeby kommune skulle vedligeholde vejen. (Kilde: "Sagn, Overtro og gamle fortællinger fra Løjt Sogn", side 21 - 25, samlet af Jacob Riis)

Stenen er rejst som et bevis for forliget og giver derefter navn til området. Stenen er formentlig lavet af Jacob Hansen, der var sognefoged i Løjt Kloster og som er kendt for at have lavet andre sten.
Omkring 1879 bliver der bygget en ny gård lidt øst for, og gården bliver opkaldt efter stenen/området "Skrevensten"

Stenen blev fredet i 1963

Folk i Barsmark har tidligere kaldt Skrevenstensvej for "æ Brombærtoftforte"