Nørbyvej til Mosevej ad Peter Linds sti (Tjørnestien)

Tur 4

1,1 km

Turen er ikke egnet til cykling, handicappede, barnevogne

Vest for villakvarterene på Kromai og Hesselbjerg går en sti, som forbinder Nørbyvej med Mosevej. Stien er godt 1 km lang - og kan indgå i flere forskellige gåture. Flere veje og stier fra boligområderne Kromai og Hessel fører også ud til denne sti

Man kan starte turen ved Nørbyvej lige før det tidligere byggemarked. Man drejer ind på stien tv. og følger den, idet man hele tiden holde husene på sin venstre side, mens de åbne marker ligger til højre.

Mod vest ligger Visø mose og nogle fugtige arealer, hvor der tidligere har været gravet tørv. Navnet 'Peter Linds sti' stammer fra en person, der var den sidste som hentede tørv der. På turen kan man også se to små vandløb. De løber videre ud i Kirkebækken, der fører vandet videre mod Nørby og ned til Rundemølle.

Man kommer igennem en lille beplantning/skov og forbi den lille børneringriderplads ved Løjt Vestermark - og derefter når man en grusbelagt vej, Tjørnestien, der fører ud til Mosevej.

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Om navnet Kromai

Kromai betyder 'Kroens eng' eller 'Engen ved kroen'. Endelsen 'mai' er på rigsdansk ordet 'made', som betyder eng. På et kort fra 1641 hedder områderne vest for Kirkebyen Hesselberg maÿ og Lang maÿ.

Kort fra 1641, der viser 'Hesselberg maj' og 'Lang maj'

Om Peter Lind

Peter Lind var i 1940erne vognmand på Løjt Land. Han boede i Nørregade.
Det fortælles stadig om ham, at han kørte i lastbil over isen til Barsø i de strenge isvintre i 1941 og 1942. Han kørte med døren åben i lastbilen, så han kunne springe ud, hvis det gik galt; men det gjorde det heldigvis ikke.