Regnvandsbassinet ved Kromai og Tjørnestien

Tur 4

3,4 km

Turen er ikke egnet til handicappede.

Denne rundtur går fra SuperBrugsen til regnvandsbassinet vest for Kromai og frem til Tjørnestien og Mosevej.

Turen starter ved Superbrugsens P-plads. I bunden af P-pladsen fører en lille sti til Løjt Gildegade. Drej th. af Gildegade og gå frem til en sti på venstre hånd, der fører ind mellem husene.

Fortsæt ad stien til man kommer ud på Kromai. Hold th. og gå videre ad en sti op til Nørbyvej. Her drejer man umiddelbart efter tv. ad en sti, der fører ned til regnvandsbassinet. Stien hedder 'Peter Linds sti' og navnet stammer fra en person, der var den sidste som hentede tørv der.

Gå rundt om søen på den anlagte sti, gå op imod Kromai igen og følg derefter stien th. ind i den lille skov.

Nu går du vest for villakvarterene på Kromai og Hesselbjerg, og der er flere stikveje ind til et grønt område og villavejene. Men hold dig til stien og gå forbi den lille børneringriderplads ved Løjt Vestermark og ud på en grusbelagt vej, Tjørnestien, der fører ud til Mosevej.

Drej tv. ad Mosevej og gå lige over vejen Hesselbjerg ind på en lille sti, der fører frem til vejen Øster Hessel. Gå ad denne (og evt. op til Netto og tilbage til SuperBrugsen) og følg Øster Hessel, indtil en ny sti leder dig op på det store grønne område mellem Kromai og Hessel. Her går du ned mod legepladsen og følger stien, der leder dig ud til Gildegade og stien ved Superbrugsen.

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Om navnet Kromai

Kromai betyder 'Kroens eng' eller 'Engen ved kroen'. Endelsen 'mai' er på rigsdansk ordet 'made', som betyder eng. På et kort fra 1641 hedder områderne vest for Kirkebyen Hesselberg maÿ og Lang maÿ.

Kort fra 1641, der viser 'Hesselberg maj' og 'Lang maj'

Om Peter Lind

Peter Lind var i 1940erne vognmand på Løjt Land. Han boede i Nørregade.
Det fortælles stadig om ham, at han kørte i lastbil over isen til Barsø i de strenge isvintre i 1941 og 1942. Han kørte med døren åben i lastbilen, så han kunne springe ud, hvis det gik galt; men det gjorde det heldigvis ikke.

Regnvandsbassinet

Størstedelen af bassinet har en dybde på 1m. Dog er der en mindre del af bassinet, som er ca. 2m dybt. Bassinet kan rumme op til 12.500 m3 regnvand, og vandspejlet har en størrelse på ca. 0,8 ha. Bassinet er anlagt med en flad hældning til gavn for de paddearter, der findes i området omkring Løjt Kirkeby. Samtidig mindsker det også faren for at falde i bassinet. Der er anlagt stensætninger. Stenene er med til at sikre brinkerne og kan samtidig fungere som levested for insekt-og paddearter