Grusvej fra Visøvej til Kromai

Tur 21

3,5 km

Oplev Løjt Kirkeby fra en anden side!

I forbindelse med at der skal laves nye regnvandsledninger i Løjt Kirkebys midtby er der etableret en midlertidig grusvej ind på Kromai fra vest. Denne blev brugt af bilerne i foråret 2020 og er nu spærret for bilkørsel; men man kan stadig gå en tur på vejen. Og det giver mulighed for at man kan gå en tur i et område, man ellers ikke har adgang til.

Turen kan fx. starte, ved at man går ned ad Løjt Gildegade. Ved nr 17 går der en sti ind tv. Følg denne og gå ud på det grønne område. Følg stien op til toppen af bakken, hvorfra man kan se over til gården Visø ude mod vest. Gå ned til "skøjtesøen". Til venstre for søen kan man gå ind på en lille sti ( læs evt. mere om Tjørnestien/Peter Linds sti - tur 4) og holde mod højre. Inden længe når man frem til den nye midlertidige grusvej og tilkørslen fra Kromais stamvej.

Alternativt kan man ude fra det grønne område også blot vælge at gå ind på en af stikvejene på Kromai og gå ud på stamvejen. Her går man helt ned til enden, hvor den nye midlertidige vej starter.

Langs med grusvejen går på venstre side et lille vandløb, der løber ud i Kirkebækken, som fortsætter ud til Nørbyvej og videre til Rundemølle. Resten af grusvejen går gennem det flade landskab, frem mod moserne vest for Visø.

I foråret (marts-april 2021) er man ved at grave et regnvandsbassin på nordsiden af vejen. Det betyder, at der i arbejdstiden er meget trafik med store maskiner - og det kan derfor anbefales at gå turen uden for normal arbejdstid.
Når bassinet er færdigt, vil der være en trampesti rundt om dette.

Gå videre ad grusvejen og nyd det flade landskab - men kig af og til bagud og se villakvarteret Kromai, kirketårnet og bakken Ildenbjerg fra en ny synsvinkel. Vejen drejer efterhånden tv. og man kan ude th. se Visø mose. Når du kommer frem til Visø Svineavlcenters bagside, fortsætter du th. rundt om gården og videre ud på asfaltvejen, Visøvej, som fører op mod Bodumvej.

Lige før du når frem til Bodumvej, kan du ved et hegn dreje th. ad en lille trampesti, der vil føre dig ud til Gammel Bodumvej og Bodumvej - og du kan så fortsætte ad cykelstien tilbage til Løjt Kirkeby.

Husk fornuftigt fodtøj i regnvejr.

Regnvandsbassin ved Kromai

Tegning af nyt regnvandsbassin for enden af Kromai. Etableres foråret 2021.

Aabenraa kommune har beskrevet det nye regnvandsbassin således:
Størstedelen af bassinet får en dybde på 1m. Dog vil der være en mindre del af bassinet som får en dybde på ca. 2m. Denne øgede dybde er nødvendig for fuldt at rumme de store vandrør der løber til bassinet. Bassinet vil komme til at rumme en volumen på maksimalt 12.500 m3, og vandspejlet vil få en størrelse på ca. 0,8 ha.

Bassinet anlægges med flade brinker med en hældning på 1:5 (dvs. 1m fald for hver 5m der går ud i søen). Dette er en flad hældning som er til gavn for de paddearter der findes i området omkring Løjt Kirkeby. Samtidig mindsker det også faren for at falde i bassinet.

De grønne skraveringer viser hvor der vil blive anlagt stensætninger. Stenene er med til at sikre brinkerne og kan samtidig fungere som levested for insekt-og paddearter. Rundt om bassinet vil der blive anlagt en trampesti som kan benyttes afområdets beboere. Bassinet indhegnes ikke og der etableres ingen bygninger eller belysning omkring anlægget. Området omkring sås til med græs.

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Midlertidig grusvej ved Visø

Vejen, der går fra Bodumvej ad Visøvej og videre mod Kromai, er en midlertidig grusvej, der vil blive fjernet igen.Læs mere om kloaksepareringen her.