Grusvej fra Visøvej til Kromai

Tur 21

3,5 km

Gå en tur med en helt ny synsvinkel - inden den forsvinder igen!

I forbindelse med at der skal laves nye regnvandsledninger i Løjt Kirkebys midtby er der etableret en ny midlertidig grusvej ind på Kromai fra vest. Denne blev brugt af bilerne i foråret 2020 og er nu spærret for bilkørsel; men man kan stadig gå en tur på vejen. Og det giver mulighed for at man kan gå en tur i et område, man ellers ikke har adgang til.

Turen kan fx. starte, ved at man går ned ad Løjt Gildegade. Ved nr 17 går der en sti ind tv. Følg denne og gå ud på det grønne område. Følg stien op til toppen af bakken, hvorfra man kan se over til gården Visø ude mod vest. Gå ned til "skøjtesøen". Til venstre for søen kan man gå ind på en lille sti ( læs evt. mere om Tjørnestien/Peter Linds sti - tur 4) og holde mod højre. Inden længe når man frem til den nye midlertidige grusvej og tilkørslen fra Kromais stamvej.

Alternativt kan man ude fra det grønne område også blot vælge at gå ind på en af stikvejene på Kromai og gå ud på stamvejen. Her går man helt ned til enden, hvor den nye midlertidige vej starter.

Langs med grusvejen går på venstre side et lille vandløb, der løber ud i Kirkebækken, som fortsætter ud til Nørbyvej og videre til Rundemølle. Resten af grusvejen går gennem det flade landskab, frem mod moserne vest for Visø.

Gå videre ad grusvejen og nyd det flade landskab - men kig af og til bagud og se villakvarteret Kromai, kirketårnet og bakken Ildenbjerg fra en ny synsvinkel. Vejen drejer efterhånden tv. og man kan ude th. se Visø mose. Når du kommer frem til Visø Svineavlcenters bagside, fortsætter du th. rundt om gården og videre ud på asfaltvejen, Visøvej, som fører op mod Bodumvej.

Lige før du når frem til Bodumvej, kan du ved et hegn dreje th. ad en lille trampesti, der vil føre dig ud til Gammel Bodumvej og Bodumvej - og du kan så fortsætte ad cykelstien tilbage til Løjt Kirkeby.

Husk fornuftigt fodtøj i regnvejr.

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Midlertidig grusvej ved Visø

Vejen, der går fra Bodumvej ad Visøvej og videre mod Kromai, er en midlertidig grusvej, der skal gøre det muligt for beboerne og besøgende på Kromai at komme til villakvartertet, mens der laves en kloakseparering i Løjt Kirkeby. Arbejdet afsluttes omkring slutningen af maj - og så fjernes vejen igen.Læs mere om kloaksepareringen her.