Præsteskoven, Hareskoven og Trendbjerg

Tur 6

4,3 km

Turen er ikke egnet til kørestole og barnevogne

Man kan gå en fin tur gennem to små skove. Turen kan starte ved SuperBrugsen - og derefter går man ad Løjt Skolegade og fortsætter ud til kirkegården. Her drejer man th. ad en lille vej, der fører ind i Præsteskoven. Den første del af vejen er nogle steder belagt med grus - og kan være svær at cykle på. Vejen går over i en smallere sti. Man kommer ud af Præsteskoven til et lille græsstykke, som man går over og drejer til venstre. Derefter følger man et hegn langs med marken - og snart er man inde i den næste lille skov, Hareskoven.

I Hareskoven bliver stien smallere og smallere - og fører ind til et vådområde. Her er der heldigvis en fin gangbro, der fører over de vådeste partier. Hvis man fortsætter ad den smalle sti kommer man snart til en mark med udsigt til huse - og man kan der gå ud til vejen Løjt Bjergholdt.

På Løjt Bjergholdt kan man gå til højre og tilbage mod Løjt ad Brunbjergvej.
Hvis man i stedet går til venstre, kommer man til det gamle fattighus i Løjt sogn. Det er den første gård på venstre hånd. Senere kommer man til en lille vinmark, der ligger inde til venstre. Det er den eneste vinmark på Løjt Land. Til venstre lige over for vinmarken kan man se op til topppen af Trendbjerg - Løjt Lands højeste punkt.

Man fortsætter videre ud til Skovbyvej. Her kan man dreje til venstre og fortsætte tilbage til kirkegården og Løjt Kirkeby.

Man kan også vælge at tage en tur op på Trendbjerg. Her går man ad Skovbyvej ned til Den Tyske Børnehave og drejer th. ned ad stien lige før børnehaven. Man kommer derfter til Snorhavevej og kan gå th. mod vest. Ved den første ejendom på højre side ligger en stor bunke marksten, og her fører en sti/vej (der tidligere kaldtes Trindbergforte) op til Trendbjerg. Det er en hulvej, der fører ud til en mark. Her går man det sidste stykke langs marken op på toppen af bakken.
Trendbjerg er det højeste punkt på Løjt Land (91 m over havet) og fra toppen er der en meget flot udsigt over landskabet.

Kort

Præsteskoven

Præsteskoven og Hareskoven tilhører kirken, dvs. menighedsrådet står for vedligholdelse af de små skove og stier. På Johannes Mejers kort over Løjt Kirkeby fra 1641 kaldes områderne for Præstelunden og Haremosen.

Der er andre steder på Løjt Land som tilhører kirken, fx. dele af Løjt Nørreskov og hundelufterskoven ved Mosevej.

Fattighuset

Fattighuset

I selve Løjt Kirkeby boede mange af sognets fattige mennesker. Løjt Fattighus (nu Løjt Bjergholdt 11a), også kendt som "æ Armhus", blev bygget i 1855. Det var endestationen for de af sognets fattiglemmer, som ikke kunne forsørge sig selv. I fattighuset skulle de arbejde, bl.a. ved at spinde uld og hør.

På billedet ses bestyreren og hans familie og nogle af beboerne samt en vindmølle, der trak husets spindemaskine.

Foto fra Løjt Lokalhistoriske Forening