Brunbjergvej og Den Gamle Landevej

Tur 8

7,2 km

Turen er ikke egnet til kørestole og barnevogne

Den Gamle Landevej gik i sin tid fra Aabenraa til Haderslev. Man kan stadig gå på den - og med forsigtighed cykle - selv om der nu kun er rester tilbage i form af en stenet markvej.

Det er en meget gammel vej, som kan ses på et gammelt kort fra 1641, hvor den kaldes Kongevejen. En gammel vejsten dateret 1786 viser vej til hhv. 'Hadersleb' og 'Løyt'. Stenen står i krydset, hvor Brunbjergvej og Den Gamle Landevej mødes.

Turen kan starte ved SuperBrugsen i Aabenraa. Her tager man ad Løjt Storegade mod vest og drejer ind ad Løjt Østervang, derefter et kort stykke på Lykkevej mod højre - og ret derefter til venstre ad Brunbjergvej.

Efter nogle kilometer på Brunbjergvej følger man vejen th - og efter et par mindre bakker kommer man til et lille træ og vejstenen på højre side af vejen. Derfra kan man dreje ind ad Gamle Landevej og måske mærke historiens vingesus.

Den første del af vejen er en ujævn markvej med en stenbelægning og ret høje hjulspor. Vejen gror mere og mere til, fordi den ikke længere bruges som andet end en markvej. Der er masser af brombær og slåen i hegnene - og nogle fine udsyn til bakker og småskov. På et tidspunkt bliver markvejen til en mere farbar grusvej, hvor der ligger et par huse, og kort efter er man tilbage på Bodumvej og turen kan gå tilbage mod Løjt ad cykelstien.

Kort

Den Gamle Landevejs forløb - og kroerne

Den gamle landevej fra Aabenraa til Haderslev gik gennem Løjt sogn. Fra Aabenraa (Gamle Kongevej) kørte man ind på Dimen. Når man var kommet op ad bakken drejede man til venstre og lidt længere henne holdt man til højre ned forbi marken Paradis

I det næste vejkryds står en gammel 1,5 meter høj vejvisersten med kong Christian den 7s kronede monogram på. Stenen er dateret 1786. Stenen viser "Weg nach Hadersleb" og "Weg nach Loyt". Stenen er fredet.

Den gamle landevej fortsætter nu lige ud og fører frem til den nuværende landevej til Løjt og til den gamle kro i Bodum. Den brændte i 1939.

Fra kroen i Bodum førte vejen videre mod Nørby og kroen der (som brændte i 1919). Man kan i fotogalleriet se et kort fra 1641 og et historisk målebordsblad. Her kan man tydeligt se, at vejens forløb er den samme som i vore dage. På Johannes Mejers gamle kort fra 1641 kan man se, at vejen hedder 'Via Regia', Kongevejen.

Landevejen mistede hurtigt sin betydning, da man i 1850 byggede den store landevej, Chausseen, lidt vest for.