Fællesmaiforte, langs stranden og via Espeløkforte

Tur 12

5,8 km

Turen er ikke egnet til cykling, handicappede, barnevogne

Denne tur giver flotte udsigter over land, skov og vand. Hav godt fodtøj på - fordi en del af ruten går via en stenet strand. Ruten kan ikke bruges ved kraftig østenvind og højvande.

Man kan begynde turen ved Æ Bach Hus i Barsmark. Her kan man parkere ved huset eller på P-pladsen 150 m oppe ad vejen.

Ved Æ Bach Hus går man ned ad markvejen Jakobsgårdsforte. Efter ca. 500 m deler vejen sig og her følger man vejen tv. Efter godt hundrede meter kommer man ud til en asfalteret vej, Loddenhøjvej. Fortsæt til højre og drej ned ad første vej th. Det er markvejen Fællesmaiforte, der fører ud mod østkysten af Løjt Land.

Følg denne vej, der snoer sig flot gennem landskabet med udsigt til bakker og skov. Når man kommer frem til skoven, skal man holde til venstre ad den store vej, der fører gennem skoven. Snart er man ude af skoven, og nu skal man lige være lidt på vagt (lige efter 2-km mærket på kortet over denne rute).
På venstre hånd ligger en brakmark. Men her skal man IKKE gå ind. Fortsæt i stedet ca. 50 m frem ad vejen til hegnet ind mod den næste mark. Her står et skilt, hvor der står '12' og en lille pil. Her kan du gå ind på brakmarken og følge det sydlige hegn, der går ned mod vandet. Hegnet er klippet, så man kan gå tæt på det.

Gå ind over brakmarken ved træstubben med den hvide sten ovenpå

Det er vigtigt at gå forsigtigt langs med dette hegn - og ikke midt ude på marken - for ikke at forstyrre evt. vildt for meget. Ejeren har givet tilladelse til, at man må gå over marken, hvis man holder sig tæt ved det sydlige hegn (th. for marken).

I bunden af marken - næsten nede ved vandet - findes i højre side en lille smal sti gennem en bevoksning - og så er man nede på stranden.

Vi anbefaler, at man følger stigruppens rutebeskrivelse - og ikke går turen modsat. Det kan være svært at finde netop denne lille sti, der fører op til brakmarken og Fællesmaiforte, nåe man kommer gående på stranden.

På stranden er der en fin udsigt over til Barsø og mod syd kan man se Knudshoved - og endnu længere væk Als. Nu skal man gå ca. 1 km på stranden mod syd. Gå derfor th. langs med klinten som sine steder er omkring 10 m høj. Den består af moræneler fra sidste istid. Cirka midt på klinten findes en lille koloni af digesvaler, som i sommerhalvåret kan ses flyve ind og ud af redehullerne på den øverste del af klinten.

Snart får du øje på et lille gult hus, der ligger ensomt helt ud til vandet beskyttet af store sten. Huset hedder Odderskær. Gå forbi huset og fortsæt langs stranden. Klinten bliver lavere og mere bevokset - og på et tidspunkt kommer du frem til en badebro (om vinteren står der kun nogle stolper ude i vandet) - her skal du dreje th. op ad en af to små stier, der samles og bliver til en markvej, Espeløkforte.

Gå nu op ad denne vej. Der ligger et sommerhus på højre side af vejen lidt oppe. Fortsæt op ad Espeløkforte og nyd den flotte udsigt ud over det lave område th. - og husk også at kigge bagud og nyd Barsø i det fjerne. Efter cirka en halv km fra stranden kommer man til en bevokset markvej på venstre hånd. Denne vej skal man IKKE gå ned af. Fortsæt i stedet videre og efter ca. 2 km deler Espeløkforte sig i to. Følg den mindre markvej tv. (Hvis du kommer til at gå lige ud ad den lidt større vej, så betyder det ikke noget. Begge veje ender oppe ved Barsmark Bygade.)

Hvis du følger markvejen kommer du snart til et par gårde. Den lidt større gård på venstre hånd hedder Paulsgård, og her kan du nu gå th. op på Barsmark Bygade og følge den asfalterede vej tilbage til Æ Bach Hus.

Som udgangspunkt er det tilladt at færdes på private markveje og stier, med mindre andet er angivet. Men det er ikke tilladt at krydse ind over en mark eller gå ind i en lille privat skov uden ejerens tilladelse. Det er privat ejendom - og derfor skal man følge den rute, stigruppen foreslår - og ikke færdes på andre arealer.

Hvis man, som på denne rute, går langs med stranden, må man i tilfælde af stærk østenvind og højvande ikke søge op i marker og på toppen af klinter. Man må vende om!

Læs Naturstyrelsens hjemmeside om færdsel i naturen.

Hvis man har en hund med på tur, skal den som udgangspunkt holdes i snor, når man færdes på udyrkede arealer, i skove og langs kysterne i sommerhalvåret. Læs mere om regler for at færdes med hund i naturen

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Espeløkforte

Vejnavnet Espeløkforte betyder 'vejen, der går ned til marken Espeløk'.
'Esp' er det samme som 'asp', træet bævreasp. 'Esp' kendes også fra udtrykket 'ryste som et espeløv' (en bævreasps blade bevæger sig ved det mindste vindpust).

Marknavnet 'Espeløk' er meget gammelt. Det findes bl.a. på Johannes Mejers kort over Barsmark fra 1641. Se navnet 'Esper-lück' øverst tv.

Hele kortet kan ses her på Det Kgl biblioteks digitale samling

Tang og sand fra Espeløk strand

Bønderne brugte også stranden ved Espeløk til at hente sand, grus, tang og muslinger hjem til gården. Man kan næsten forestille sig, hvor hårdt det må have være for hestene at skulle trække et vognlæs sand fra stranden op ad Espeløkforte, som er pænt stejl på det første stykke fra stranden af.
Gruset blev blandt andet brugt til at vedligeholde markvejene og tangen blev bl.a. lagt på møddingen for at forbedre gødningsværdien - eller brugt til at dække kartoffelkulen med.

Fiskerhuset Odderkær

Uden adgangsveje og helt nede ved stranden mellem Loddenhøj og Knudshoved ligger fiskerhuset "Odderkær"

Det er opført i 1832 - og lå den gang sikkert og trygt inde på land; men vinterstormene har gennem årene gravet mere og mere af kysten, så huset nu ligger meget udsat oppe på en lille klint, der er beskyttet af store sten.

I mange år både før og efter 2. vendenskrig boede her en tysk kvinde fra Hamborg, Frau Hedrich. Hver sommer havde hun besøg af sine nevøer og niecer fra Hamborg. I en lille lund lidt fra kysten (på privat grund ved et lille sommerhus) har Frau Hedrich sat otte sten i en rundkreds med navne og årstal på til minde om de otte nevøer, der døde som tyske soldater under anden verdenskrig.

Syd for husets have er der også en del gamle ledsten, der er blevet slæbt til gennem årene. Historien fortæller, at Frau Hedrich tilbød en flaske rom for hver ledsten, der blev afleveret der, og det har nogle bønder nok benyttet sig af.

Husene ejes nu af Hans Michael Jebsen.

H. P. Dinesen beretter mere om de otte sten ved "Odderkær" i bogen Det Gamle Løjt, bind 28, side 90-92, 2009

Paulsgård

Vestre Paulsgård er en meget gammel gård i Barsmark. Allerede i 1523 omtales en Nis Paulsen som ejer - og i Aabenraa amts regnskaber for 1623 kaldes gården Pawelsgaarde zu Barsmk. Gården skal være brændt i 1631 og blev genopført på samme sted. Det nuværende stuehus er opført i 1878.

Hvad er Æ Bachhus?

Æ Bachhus er i vores dage et madpakkehus, der ligger på Barsmark Bygade på Løjt Land.

Æ Bachhus, et lille bagehus, blev opført ved Bossensgård i 1870erne. De prøjsiske brandmyndigheder havde udstedt et forbud mod, at man havde bageovne i de stråtækkede huse. Brandfaren var for stor. Bageovnene blev nemlig varmet op med brænde og dermed åben ild.

Derfor opførte man mange steder i Sønderjylland små bagehuse med en stor muret bageovn lidt væk fra gården. Æ Bachhus er et af de få bagehuse, der nu er tilbage i Sønderjylland.

Bossensgård brændte dog alligevel i 1914. Derefter blev bagehuset ikke længere brugt som bagehus. I en periode frem til 1944 rummede huset et hjulmagerværksted - og stod så siden tomt.

Huset blev restaureret omkring 2006 og er nu stillet til rådighed som et frokost/madpakkehus. Man kan finde ly indendøre og der er borde og bænke med plads til 15-20 personer.

Æ Bachhus er et godt udgangspunkt for gåture på den østlige del af Løjt Land. Der findes et par P-pladser ved huset - og man kan 150 m længere op ad vejen finde en større parkeringsplads ved Æ Sprøjthus.