"Her findes næsten alt"

Løjt Land er bare en halvcirkel mellem Genner Bugt og Aabenraa Fjord, godt og vel en kvadratmil.
Og alligevel findes næsten alt, hvad en vandring gennem Danmark kan give. Vi mangler bare klitterne og den brede strand.
Mod vest, ud mod landevejen, der går bag om landet, ligger heder og moser, lette jorde helt ind til kirkebyen. Fra denne store landsby stiger landet jævnt mod nordøst, øst og syd.
Omkring byen er der rolige bakkedrag; nogle småskove og sjælfulde trægrupper er det eneste, der bryder horisontens bue. Men ud mod havet begynder skovene og de brede dybe dale, de utallige hegn. Gang på gang står man ved et led i hegnet over en dal og ser mod den anden høj, der stiger brat op af dalen, og selv om bakkerne her ikke er store, virker de højere end de fleste steder i Danmark, fordi de ses fra rod til top.
Forfatteren Marcus Lauesen om sin hjemegn, Løjt Land

Stigruppens ture og oversigtskort

Velkommen til Stigruppens hjemmeside

Stigruppen opretter og vedligeholder stier og ture på Løjt Land. Læs mere om Stigruppens arbejde her.

Turbeskrivelser
  • Se liste med alle ture.
    Hver tur har en turbeskrivelse, et dynamisk kort, fotos og yderligere info om det du kan se på turen.
Oversigtskort Kort over et mindre område af Løjt Land

Stigruppen på arbejde

Det varme og regnfulde vejr sætter gang i brombær og brændenælder

Stigruppens medlemmer mødes flere gange om året for at rydde stierne, så de er fremkommelige. Gruppen består af mere end 15 aktive frivillge, der deltager, når de hver især har tid.

I dette forår har vejret været både varmt og regnfuldt. Det betyder, at der er nok at se til ude på stierne. Vores faste mand på traktoren, Poul Erik Geertsen, brugte mere end fem timer på at køre rundt med græsklipperen og slå græs på de forskellige stier. Og den 11. juni var en gruppe på 8 ude at rydde stierne for lange brombærskud, brændenælder og andre forhindringer.

Herunder ses stigruppen holde møde om dagens arbejdsopgaver. Der var 18 punkter på listen.

Stigruppen drøfter dagens arbejdsopgaver

Ikke alle punkter blev nået den dag

Tjeklisten med de opgaver, der blev udført den 11. juni. Og det blev aftalt, at gruppen mødes igen i næste uge for at lave resten

Nu kan du gå op og nyde udsigten fra Ildenbjerg

Ny tur nær Løjt Kirkeby

Stigruppen har ryddet en trampesti op til toppen af Ildenbjerg. Den nye sti forbinder Nørbyvej med Rundemøllevej. Stien er godt afmærket med røde pæle og det er vigtigt, at man følger stien og ikke går alle mulige andre steder hen. Det har kun været muligt at lave stien, fordi flere lodsejere velvilligt har givet lov til at man må gå på deres jord. Og det på betingelse af, at man går på stien og ikke andre steder.

Turen er sine steder stejl og ujævn og er ikke egnet for gangbesværede.

Læs mere om tur 29: Ildenbjerg. Her finder du et kort, turbeskrivelse og flere fotos.

Stigruppen rydder krat oppe på Ildenbjerg

Stigruppen på toppen af Ildenbjerg

En del af Stigruppen rydder en sti gennem krattet på Ildenbjerg - og nyder udsigten fra toppen.

Ny bro
Stigruppen har også forbedret en sti ved at lave en lille bro hen over et sumpet område med et lille vandløb. Stien går fra Brunbjergvej over til Præsteskoven og Hareskoven.

Stigruppen bygger en bro
Jan Jessen lægger sidste hånd på broen. Foto Uffe Sørensen.

Løjt Land Fællesråd har lavet en video om Løjt land

Stigruppen har bidraget med nogle klip om de gode muligheder for at gå ture i området.

Ny tur på Snorhavevej og Gamle Landevej

Du kan vælge at gå hele turen på ialt 7,7 km - eller vælge nogle lidt kortere udgaver på hhv. 5,6 km eller 4,6 km. Turen foregår mest på grusveje og stier - i det omfang det nu kan lade sige gøre. På denne tur kan man også lave en afstikker til Løjt Lands højeste punkt, Trendbjerg.
Læs mere om turen her

Snorhavevej og Stolligvej

De nyeste turforslag

Højt på en bakketop

Der er mange bakker på Løjt Land, især i den østlige del. På nogle af stigruppens ture kommer man op på en bakketop, hvor man kan nyde en flot udsigt.
Prøv en eller flere af disse ture, hvor du kommer helt op på toppen!

Efterårsudsigt fra udsigtspunktet ved Rundemølle Efterårsudsigt fra udsigtspunktet ved Rundemølle

Langs stranden

Løjt Land er en halvø, og der er mange fine strande med udsigt over bælt og fjord. Nogle af stigruppens ture fører en ud til kysten og stranden.
Prøv en af disse ture, hvis du vil gå langs med vandet på en del af turen. Husk dog, at man kan have svært ved at færdes på de østvendte strande ved kraftig østenvind eller ved højvande.

På Barsø er der masser af strand og udsigt! Langs stranden på Barsø

Barsø rundt

Gå øen rundt eller gå på oplevelse på de små veje inde på øen.

Se mere om turen i turforslag 22 - eller klik på billedet.

Oversigtskort

dette oversigtskort kan du se alle ture og klikke på en tur for at læse mere. På kortene herunder kan du endvidere selv danne nye ture ved at kombinere flere ture.

Dan selv nye længere ture på områdekort

Se turene med forskellige slags baggrundskort - og kombinér flere ture til en ny rute

Du kan se områdekort for områderne:

Når du bruger områdekortet, kan du se ruterne med fem forskellige slags kort som baggrund:; Standardkortet, Kortet Natur og Friluftsliv, Luftfoto forår samt de to historiske kort Lave Målebordsblade og Preussiske Målebordsblade. Desuden kan man få vist alle kort med en skyggeeffekt, der fremhæver højdeforskellene i terrænet.

Alle kort på hjemmesiden er dynamiske kort, hvor man kan zoome ind og ud, få det til at fylde hele skærmen, evt. se alternative ruter - og vælge forskellige baggrundskort.

Forslag til ture på Løjt Land

Man skal tænke over, hvor man går!

Det er ikke alle steder man må gå, når man er ude i naturen. Derfor anbefales det, at du følger de turforslag, som Stigruppen har lavet - og ikke bevæger dig ind over dyrkede marker og i småskove.

Det er ikke i orden at køre med ATV på de stier, som stigruppen sørger for at rydde. Det kan gøre det sværere at få åbnet nye stier, fordi landmændene ikke ønsker denne trafik på deres marker og i skovene.

Når man færdes på stier og markveje i landskabet, er der normalt ikke adgang til at færdes i små private skove og på dyrkede arealer. Det er privat ejendom - og derfor skal man følge den rute, stigruppen foreslår - og ikke færdes på andre arealer.

Hvis man følger en rute langs med stranden og det er højvande, så man ikke kan komme videre, så må man vende om. Det er ikke tilladt at søge op i marker og på toppen af klinter.

Læs Naturstyrelsens hjemmeside om færdsel i naturen.

Hvis man har en hund med på tur, skal den som udgangspunkt holdes i snor, når man færdes på udyrkede arealer, i skove og langs kysterne i sommerhalvåret. Læs mere om regler for at færdes med hund i naturen

Om turene

Turene er delt ind i forskellige kategorier, som du kan vælge med filteret herunder. Korte ture er under 4 km - og lange ture er over 4 km. Turbeskrivelserne tjener til inspiration og kan kombineres og tilpasses efter behov. Vi håber også, at beskrivelserne under fanebladet MERE INFO kan give lidt mere viden om det gamle kulturlandskab på Løjt Land, og at fotografierne kan motivere til ture på veje og stier på Løjt Land.

De grønne og evt. røde ikoner viser hvilke grupper turen er egnet eller ikke egnet for. Et grønt cykelikon angiver ikke nødvendigvis en fin og bred cykelsti. Men ruten kan - ofte med forsigtighed - køres på cykel.

Man kan komme ud at cykle på en markvej, hvor der noget af vejen er dybe hjulspor, sten og fugtige steder eller på smalle begroede stier. Det betyder fx. også, at en cykelrute ikke nødvendigvis kan cykles af mindre børn eller ældre. Stigruppen har kunnet cykle på alle disse ruter i sommeren 2018.

Det er ikke alle ture, der egner sig til fx. en barnevogn eller er handicapvenlige. De fleste ruter er ikke asfalterede og kan nogle steder være svært farbare med et køretøj.


Klik på knappen VIS for at finde en beskrivelse og et kort over ruten (evt. også historiske kort og alternative ruter).
Under fanebladet FOTOS kan du se fotos fra ruten.
Fanebladet MERE INFO giver lokal- og kulturhistoriske informationer om personer, steder og ting mv. på turen.

Tur 21 er blevet fjernet!Her kommer der en ny tur!
Besøg Barsø

6,8 km 
Tur 22

Vis

Skarrev og Skarhøj


2,3 km 
Tur 26

Vis

Snorhavevej og Gamle Landevej

7,7 km (alt. 5,6 km eller 4,6 km) 
Tur 28

Vis

Ildenbjerg

750 m 
Tur 29

Vis

Først den ene vej og så den anden vej...

Mange af turforslagene er rundture. En sådan tur kan man gå den ene vej rundt som beskrevet i turforslaget - og næste gang kan man gå turen den anden vej rundt! Det giver nye udsigter og andre oplevelser!

Aabenraa kommunes turforslag og foldere

Stigruppen

Stigruppen er en flok frivillige under Løjt Lands Fællesråd

Stigruppen vedligeholder og laver nye stier

Stigruppen vil gerne forbedre mulighederne for, at vi kan færdes på stier og småveje på Løjt Land enten til fods eller på cykel.

Flere gange om året tager stigruppens medlemmer ud bevæbnet med buskryddere og hækkesakse og sørger for, at nogle stier er farbare.

Det er blevet sværere at vandre i det åbne land. Landbrugets udvikling har betydet, at mindre marker er blevet slået sammen til store marker, og der er derfor forsvundet en hel del stier og markveje i de sidste mange år. I nogle områder af landet er op til halvdelen af stierne og markvejene blevet fjernet.

Stigruppen arbejder derfor også på at finde og åbne nye stier i landskabet.

Se turforslag

På denne hjemmeside kan du finde beskrivelser af de stier, som stigruppen vedligeholder; men du kan også finde andre forslag til ture på Løjt Land.

Stigruppen arrangerer vandre- og cykelture på Løjt Land

Hvornår og hvor?
Turene annonceres på hjemmesiden, på Facebook i gruppen Løjt Land samt ved opslag i SuperBrugsen

Se fotoalbum fra ture arrangeret af Stigruppen

Stigruppen arbejder også med andre projekter

for eksempel såning af vilde blomster, genopettelse af sø mv. I foråret 2019 blev skøjtesøen på det grønne område mellem Kromai og Hessel genskabt. Læs mere om projektet her.

I løbet af sæsonen rykker stigruppen ud og rydder stier og markveje for forhindringer

Kontakt stigruppen

Stigruppen Løjt Land

Kontakt

Gerhard Kinze,
Barsøvænget 50,
6200 Aabenraa

Alle kan være med

Hvis du har lyst til at gøre en indsats for at vedligeholde og forbedre stierne på Løjt Land, så er du velkommen til at kontakte os. Det koster ikke noget at være medlem af stigruppen - andet end din arbejdsindsats og interesse.

Ideer til nye stier?

Hvis du har ideer eller forslag til stier på Løjt Land, så kontakt stigruppen.