Solhøjforte via Maren Kassesforte

Tur 23

3,9 km

Markvejen Solhøjforte har været groet helt til i en del år. Stigruppen har ryddet vejen - og den kan fremover indgå i flere ture.

Solhøjforte er en sidevej til Skrevenstensvej og fører ned til Spramshusevej

Her beskrives en tur, som starter på Barsmark Bygade ved Æ Bach Hus via Maren Kassesforte (se evt. også tur 5) - og en alternativ rute, som går via Bregnebjergforte (se evt. tur 13).


Til Solhøjforte via Maren Kassesforte


Ved Æ Bach Hus på Barsmark Bygade er der en lille parkeringsplads til 2-3 biler - men der findes en større parkeringsplads 150 m oppe ad vejen. Man går ind på Maren Kassesforte mellem de to gamle huse (tv. for husnummer 164) lige overfor Æ Bach Hus.

Efter 100 m møder man en meget flot gammel sten ved indgangen til en mark. (Læs mere om denne sten og Maren Kassesforte under fanebladet MERE INFO på tur 5). Stien fortsætter opad med nogle flotte udsyn til de omgivende bakker. Efter ca. 800 m kommer man til en tværvej (Langagerforte), og her skal man holde tv., og derefter går man, indtil man møder landevejen, Skrevenstensvej.

Her drejer man til venstre og går nogle hundrede meter ad den asfalterede vej, Skrevenstensvej. Den første markvej på højre hånd skal man IKKE dreje ned af. Fortsæt lidt endnu - og gå ind ad den næste markvej - som kaldes Solhøjforte efter bakken Solhøj, der ses på højre hånd.

Følg markvejen, der hurtigt bliver til en hulvej omgivet af træer på begge sider - og nyd udsigten over markerne og Aabenraa fjord. Efterhånden går vejen over i et traktorspor mellem to marker. Følg dette ned mod gården. Hold til højre om gården og her kan man gå ud gennem hegnet - nu er man nået til Spramshusevej

Gå til venstre ad Spramshusevej. Når man når frem til tværvejen Barsmark Bygade, drejer man til venstre og følger Bygaden op ad bakken.


Lille sti til højre for vejen, der fører op til en lille hulvej og en bakketop

Man kan lave en lille afstikker til en anden lille bakketop med en flot udsigt mod øst.
Stenbjerg Ejendomme, som ejer det lille gule hus på Barsmark Bygade 201, har venligst givet lov til, at man via en markeret sti kan gå op på toppen og nyde udsigten - selvfølgelig under forudsætning af, at man tager hensyn til husets beboere.

Man skal før huset (når man kommer nede fra) finde en indkørsel til en mark og starten af en lille sti på højre hånd.
Følg den lille sti langs hegnet til højre. Stien bliver til en lille hulvej, lavet af af husets tidligere ejer, Niels Holck. Følg hulvejen og hold til venstre, når den slutter. Stien fører nu op til bakketoppen, Niels Holcks Bakke - et flot udsigtspunkt, hvor man kan se ud over Lillebælt og Barsø.

Gå tilbage til Barsmark Bygade og hold til højre. Fortsæt derefter ned til Æ Bach Hus igen.

Turen op over Solhøjforte kan udvides med en tur på Bregnebjergforte

På kortet kan man vælge lag-ikonet øv. th. og se tur 13 i kombination med tur 23.

Hvis man går tur 13, Bregnebjergforte og Pejsforte, går man ad Barsmark Bygade retur. Man kan forlænge turen lidt ved at gå op over Solhøjforte.

Når man kommer frem til Spramshusevej på venstre hånd, drejer man ind her og går op til den store gård, som ligger på højre hånd. Her skal man efter gården så være opmærksom og finde hullet i hegnet, som leder en ind på Solhøjforte. Følg nu Solhøjforte opad indtil man kommer til Skrevenstensvej. Her drejer man th. og snart er man tilbage på Barsmark Bygade - og kan gå tilbage til Æ Bach Hus.

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Solhøj

Solhøj er en bakketop, der ligger 65 m. o. h. Da bakketoppen er en del af et dyrket areal, er der ikke adgang til toppen.

Lokalhistorikeren Jes M. Holdt skriver om navnet: "Solhøj på Barsmark bymark, har antagelig navn efter solen. Kunne det mon tænkes, at navnet går helt tilbage til soldyrkelsens tid?"

Maren Kassesforte

Du kan læse mere om Maren Kasse og vejen, der er opkaldt efter hende, under 'Mere Info' i Tur 5

Hvad er Æ Bachhus?

Æ Bachhus er i vores dage et madpakkehus, der ligger på Barsmark Bygade på Løjt Land.

Æ Bachhus, et lille bagehus, blev opført ved Bossensgård i 1870erne. De prøjsiske brandmyndigheder havde udstedt et forbud mod, at man havde bageovne i de stråtækkede huse. Brandfaren var for stor. Bageovnene blev nemlig varmet op med brænde og dermed åben ild.

Derfor opførte man mange steder i Sønderjylland små bagehuse med en stor muret bageovn lidt væk fra gården. Æ Bachhus er et af de få bagehuse, der nu er tilbage i Sønderjylland.

Bossensgård brændte dog alligevel i 1914. Derefter blev bagehuset ikke længere brugt som bagehus. I en periode frem til 1944 rummede huset et hjulmagerværksted - og stod så siden tomt.

Huset blev restaureret omkring 2006 og er nu stillet til rådighed som et frokost/madpakkehus. Man kan finde ly indendøre og der er borde og bænke med plads til 15-20 personer.

Æ Bachhus er et godt udgangspunkt for gåture på den østlige del af Løjt Land. Der findes et par P-pladser ved huset - og man kan 150 m længere op ad vejen finde en større parkeringsplads ved Æ Sprøjthus.