Solhøjforte via Maren Kassesforte

Tur 23

3,9 km

Markvejen Solhøjforte har været groet helt til i en del år. Stigruppen har nu ryddet vejen - og den kan fremover indgå i flere ture.

Solhøjforte er en sidevej til Skrevenstensvej og fører ned til Spramshusevej

Her beskrives en tur, som starter på Barsmark Bygade ved Æ Bach Hus via Maren Kassesforte (se evt. også tur 5) - og en alternativ rute, som går via Bregnebjergforte (se evt. tur 13).


Til Solhøjforte via Maren Kassesforte

Ved Æ Bach Hus på Barsmark Bygade er der en lille parkeringsplads til 2-3 biler - men der findes en større parkeringsplads 150 m oppe ad vejen. Man går ind på Maren Kassesforte mellem de to gamle huse (tv. for husnummer 164) lige overfor Æ Bach Hus.

Efter 100 m møder man en meget flot gammel sten ved indgangen til en mark. (Læs mere om denne sten og Maren Kassesforte under fanebladet MERE INFO på tur 5). Stien fortsætter opad med nogle flotte udsyn til de omgivende bakker. Efter ca. 800 m kommer man til en tværvej (Langagerforte), og her skal man holde tv., og derefter går man, indtil man møder landevejen, Skrevenstensvej.

Her drejer man til venstre og går nogle hundrede meter ad den asfalterede vej, Skrevenstensvej. Den første markvej på højre hånd skal man IKKE dreje ned af. Fortsæt lidt endnu - og gå ind ad den næste markvej - som kaldes Solhøjforte efter bakken Solhøj, der ses på højre hånd.

Følg markvejen, der hurtigt bliver til en hulvej omgivet af træer på begge sider - og nyd udsigten over markerne og Aabenraa fjord. Efterhånden går vejen over i et traktorspor mellem to marker. Følg dette ned mod gården. Hold til højre om gården og her kan man gå ud gennem hegnet - nu er man nået til Spramshusevej

Gå til venstre ad Spramshusevej. Når man når frem til tværvejen Barsmark Bygade, drejer man til venstre og følger Bygaden op ad bakken.


Lille sti til højre for vejen, der fører op til en lille hulvej og en bakketop

Man kan lave en lille afstikker til en anden lille bakketop med en flot udsigt. Cirka hundrede m før krydset ved Skrevenstensvej, er der en indkørsel til en mark og starten af en lille (nyryddet) sti på højre hånd. Stien løber på en privat grund ejet af Niels Holck, der bor i det gule hus på Barsmark Bygade 201. Han har venligst givet tilladelse til, at man må bruge stien og gå op på bakken.
Følg den lille sti langs hegnet til højre. Stien bliver til en lille hulvej, lavet af Niels Holck selv. Følg hulvejen og hold til venstre, når den slutter. Stien fører nu op til bakketoppen, Niels Holcks Bakke - et flot udsigtspunkt, hvor man kan se ud over Lillebælt og Barsø.

Gå tilbage til Barsmark Bygade og hold til højre. Fortsæt derefter ned til Æ Bach Hus igen.

Turen op over Solhøjforte kan udvides med en tur på Bregnebjergforte

På kortet kan man vælge lag-ikonet øv. th. og se tur 13 i kombination med tur 23.

Hvis man går tur 13, Bregnebjergforte og Pejsforte, går man ad Barsmark Bygade retur. Man kan forlænge turen lidt ved at gå op over Solhøjforte.

Når man kommer frem til Spramshusevej på venstre hånd, drejer man ind her og går op til den store gård, som ligger på højre hånd. Her skal man efter gården så være opmærksom og finde hullet i hegnet, som leder en ind på Solhøjforte. Følg nu Solhøjforte opad indtil man kommer til Skrevenstensvej. Her drejer man th. og snart er man tilbage på Barsmark Bygade - og kan gå tilbage til Æ Bach Hus.

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Solhøj

Solhøj er en bakketop, der ligger 65 m. o. h. Da bakketoppen er en del af et dyrket areal, er der ikke adgang til toppen.

Lokalhistorikeren Jes M. Holdt skriver om navnet: "Solhøj på Barsmark bymark, har antagelig navn efter solen. Kunne det mon tænkes, at navnet går helt tilbage til soldyrkelsens tid?"

Maren Kassesforte

Du kan læse mere om Maren Kasse og vejen, der er opkaldt efter hende, under 'Mere Info' i Tur 5