Nørby, Lillemølle og Rundemølle

Tur 15

5,1 km

Turen er i vinterhalvåret og i regnvåde perioder meget mudret fra Lillemølle og ud til Genner Møllevej.

Denne gåtur bringer dig forbi de gamle ruiner af Lillemølle, Rundemølle - og op ad den stejle opstigning ad Rundemøllevej til Løjt Kirkeby. Det kan i tørre perioder lade sig gøre at cykle... Men der er ofte meget store traktorspor på markvejen.

Turen tager sit udgangspunkt i Løjt Kirkeby, hvor man går ud ad Nørbyvej. Efter en god km går man over den lille Kirkebæk - og snart er man ude i Nørby. Her drejer man ind ad markvejen mellem de sidste to huse på højre hånd. Det er den gamle Nørby møllevej ned til Lillemølle og Rundemølle.

Det er ikke tilladt at køre med motorkøretøjer på denne vej - og man må heller ikke parkere en bil på den. Det spærrer for at lodsejeren kan køre med sine maskiner.
Hvis du har hund med, skal den holdes i snor!
Hvis der er sat skilte op om jagt, så er det ikke tilladt at færdes på vejen. Kom igen en anden dag!
Man må også kun færdes på stien - og fx. ikke inde på markerne med grantræer.

Markvejen går mellem indhegnede marker med grantræer på. Derefter går man ind i skoven og det begynder at gå nedad mod en dal. Efter et lille hårnålesving kommer man frem til en bæk, der kommer rislende oppefra.

Det er Kirkebækken, der har sit udløb vest for Løjt Kirke, som man her møder igen. Bækken løber under en lille bro, der er dækket med græs og man kan evt. gå ind ad en sti. Den kan være svær at se om sommeren, når det hele er groet godt op. Hvis man følger stien ind i vildnisset, går man på en lille jordvold, der er en gammel dæmning. Th. har mølledammen til Lillemølle ligget. Og så kan man se ruinresterne af Lillemølle liggende til venstre. Resterne er kælderen, der stammer fra den ombygning af møllen, der fandt sted i slutningen af 1890'erne

Derefter skal man gå tilbage til vejen og fortsætte nedad. Jorden kan være fugtig og mudret med store dybe traktorspor. Vejen fører over en gammel stenbro ved Elsted bæk og støder så til Rundemøllevej. Fortsæt nedad mod højre og snart er man nede ved Rundemølle

Nu går turen tilbage mod Løjt Kirkeby op ad den stejle Rundemøllevej. Efter man er kommet til toppen af bakken kan man holde et lille hvil på udsigtspladsen, hvor man kan se ud over Genner Fjord og Kalvø. Det er en meget flot udsigt, som er værd at tage med!
Når man går videre, kan man snart skimte kirketårnet i Kirkebyen - og så er det bare at følge grusvejen tilbage.

Denne tur kan evt. kombineres med tur 10: Rundemøllevej og Dybvighovedvej. Vælg Lag-ikonet øv. th. på kortet og vælg at se tur 10 sammen med tur 15

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Vandmøllerne på Løjt Land

De mange bakker og vandløb på Løjt Land har kunnet give vand til hele fire vandmøller: Rundemølle, Lillemølle, Dalholt Mølle og Stensbjerg Mølle ved Knappen.
Rundemølle og Lillemølle, som havde ligget der i mindst 400 år, var i sin tid virksomheder, der tiltrak bønder og folk langvejs fra - og derfor har bakkerne og møllevejene omkring Rundemølle summet af liv og arbejde - selv om de lå langt væk fra byen og de store veje.

Ingen af møllerne eksisterer længere. I årene efter 1920, hvor elektriciteten blev lagt ind på gårdene, mistede vandmøllerne endegyldigt deres betydning, og de sidste blev nedrevet i 1940erne.

Området omkring Lillemølle og Rundemølle Her ses Rundemølledalen nord for Nørby på et gammelt målebordsblad (1901-1977). Man kan se de to møller, den lille og den store mølledam, dæmningen mellem de to damme, samt de to vandløb Elsted Bæk og Kirkebækken der fører vand til møllerne fra hhv. fra vest og syd. Nogle af vejene på kortet findes ikke længere.

Ruinrester af Lillemølle

Lillemølle var i drift i omkring 500 år. Allerede i år 1436 nævnes den som en mølle ved Sillehoel.
Lillemølle fik sit tilløb fra den mindre Kirkebæk (som udspringer i området vest for kirken, Hesselbjerg og Kromai).

Når man fra Nørby Møllevej går ind på den tilgroede sti til møllen, går man allerførst over en bro, der har ført over en kanal, der kunne lede overskudsvandet fra mølledammen væk. Nu løber Kirkebækken under broen. Man går nu ind på en dæmning, der har stemmet vandet op i mølledammen til Lillemølle th. Den er groet helt til nu. Tv. kan man se rester af en kælderbygning af beton, der oprindelig er opført omkring 1900. Her blev det gamle møllehjul erstattet af turbiner, der var mere effektive. Tv. ligger også den tilgroede mølledam til Rundemølle.

Møllen mistede sin betydning, da gårdene fik elektricitet og egne kværne, og omkring 1940 blev den revet ned.

Alle gårde var tvunget til at bruge en bestemt mølle.
I 1600 tallet kom gårdene i Nørby og også Lillemølle til at høre under kong Christian II (senere Haderslev amt), mens Rundemølle kom til at høre under hertug af Gottorp.
Det betød at kongens bønder i Løjt sogn (de fire gårde i Nørby, gården Fladsten og et par gårde i Stollig) samt Øster Løgum sogn havde pligt til at bruge Lillemølle (ialt godt 30 gårde), mens resten af bønderne i Løjt sogn og i Rise-Hjarup (hertugens bønder, senere Aabenraa amt) havde pligt til at bruge Rundemølle.

Bønderne i Genner havde af ukendte grunde møllepligt til Hellevad vandmølle. Så i stedet for at køre korn til den nærliggende Rundemølle, skulle det køres den lange vej til Hellevad. Senere betalte bønderne i Genner sig dog fra Møllepligten - og kunne køre til Rundemølle.

Rundemølle

Vandmøllen Rundemølle har ligget i dalen - som er en del af en tunneldal fra istiden - siden middelalderen. Første gang den nævnes er i nogle papirer fra 1519, hvor kong Christian II købte en del gårde i Løjt sogn. Rundemølle fik sit vand til at drive vandmøllen fra både Kirkebækken og Elsted bæk, så der var som regel altid vand nok. Læs mere om Rundemølle under fanebladet MERE INFO i turforslaget 'Rundemøllevej og Dybvighovedvej'