Snorhavevej

Tur 28

7,7 km (alt. 5,6 km eller 4,6 km)

Snorhavevej i tre udgaver

Denne tur er en forholdsvis lang tur. Størstedelen af turen går via hulveje, grusveje og stier - og lidt asfalt.

Turen på hele Snorhavevej er ca. 7,7 km lang. Men undervejs kan turen kortes af til hhv. 5,6 km eller 4, 6 km.

På kortet kan man med lag-ikonet øverst th. vælge, hvilken udgave af turen, man vil se. Her beskrives den lange tur på 7,7 km med anvisninger på, hvor turen kan forkortes.

Turen starter ved P-pladsen ved kirkegården i Løjt Kirkeby. Her går man ad asfaltvejen 'Skovbyvej' mod Løjt Skovby. Lige inden man når frem til Den Tyske Børnehave, skal man dreje ned ad en sti mod højre. Man kommer forbi børnehavens legeplads og fortsætter nedad til Snorhavevej, hvor man drejer til højre.

Afstikker til Trendbjerg. Man kan efter nogle få hundrede meter gå en tur op til Løjt Lands højeste punkt, Trendbjerg. Lige før den første ejendom på højre side fører en sti/vej (der tidligere kaldtes Trindbergforte) op til Trendbjerg. Stien kan kendes på, at der pt. ligger en stor bunke sten ved starten af stien, som er en hulvej, der fører ud til en mark. Her går man det sidste stykke langs marken op på toppen af bakken.

Bakken ligger 92 m over havet og fra toppen er der en meget flot udsigt over landskabet.

Man går derefter ad stien tilbage til Snorhavevej og drejer th.
Inden længe er der en sidevej på venstre hånd, Skoleløkke, der fører ned mod landevejen og Kongensgade. Fortsæt dog mod højre ad Snorhavevej.

På Snorhavevej 28 ligger der en fredet gård, der hedder Revskrog. Og derefter møder man gården Snorhave, som har været med til at give vejen navn. Læg mærke til hulvejen - og at der ofte er fugtigt der, fordi vandet presses ud fra de høje omgivende bakker. Følg nu Snorhavevej til man kommer til en asfalteret vej (Stollig Bygade).

Hvis du vil gå den korte tur, skal du dreje th. her - læs mere om dette under overskriften 'Den korte tur'

Gå tværs over Stollig Bygade og fortsæt ad grusvejen Snorhavevej. Der gror gamle flotte egetræer i hegnene - og man kan af og til få et kig ud på det omgivende landskab. Efter omkring en km kommer man til asfaltvejen Brunbjergvej.

Hvis man har valgt turen på 5,6 km, skal man nu dreje th. ad asfaltvejen og gå mod Løjt Kirkeby. Læs mere om dette under overskriften 'Den lidt længere tur'.

Du fortsætter den lange tur ved at gå ca. 10 m op ad Brunbjergvej - og derefter dreje ind ad en lille sti mod venstre. Stien er omgivet af høje hegn - og kan i perioder (hvor Stigruppen ikke lige har været forbi) være lidt tilgroet. Stien leder over til den lidt større grusvej, Gamle Landevej. Fortsæt ved at dreje th. ad denne vej - og bliv ved med at gå til man når frem til den store vej, Bodumvej. Gå tværs over vejen og følg cykelstien ind mod Løjt Kirkeby. Inden man når frem til vejen, der fører en ind til Brunbjerparken, ser man på højre hånd en lille vej, der ind mellem husene/gårdene med husnumrene 121-125. Disse numre vises også på et skilt. Gå tværs over vejen (men pas på trafikken, idet det er svært at se bilerne, der kommer fra Løjt Kirkeby!) og gå nu videre ad denne lille vej op mellem husene - og man kan derefter se ind til nogle af husene fra Brunbjergparken på venstre hånd. Fortsæt ad vejen indtil du igen kommer til en asfalteret vej (Brunbjergvej).

Gå tværs over Brunbjergvej og ind ad en lille sti med hegn på begge sider. På et tidspunkt kan man dreje tv. ad en sti ind til Hareskoven. Stien er afmærket med en stor blå trafiktavle, der viser at der er adgang for cyklende og gående. Stien er svær at cykle på, idet den er meget ujævn og der er en del trærødder. Følg stien gennem Hareskoven, over en træbro, og videre ud til en mark, hvorfra man kan gå gennem en sti gennem Præsteskoven - og så er man retur ved kirkegården.

Den korte tur. Hvis man har valgt den korte tur på 4,6 km, skal man nu gå ad asfaltvejen Stolligvej th. Man når frem til krydset ved Brunbjergvej og går th. Efter ca. 100 m kommer man til Løjt Bjergholdt, og her drejer man igen til højre. Følg vejen frem til det første hus (Løjt Bjergholdt 11a, det tidligere fattighus) og drej skarpt tv. ind af stien tv. for huset. Ret kort efter kan man gå til højre ind af en afmærket sti, som fører gennem Haremosen og Præsteskoven - og turen slutter, når man er tilbage ved P-pladsen ved Kirkegården igen.

Den lidt længere tur. Hvis man har valgt turen på 5,6 km, skal man nu gå ad asfaltvejen Brunbjergvej th. Fortsæt med at gå, til man møder vejen Løjt Bjergholdt på højre hånd. Følg Løjt Bjergholdt frem mod det første hus (Løjt Bjergholdt 11a, det tidligere fattighus) og drej skarpt tv. ind ad stien før huset. Ret kort efter kan man gå til højre ind af en afmærket sti, som fører gennem Haremosen og Præsteskoven - og turen slutter, når man er tilbage ved P-pladsen ved Kirkegården igen.

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Præsteskoven

Præsteskoven og Hareskoven tilhører kirken, dvs. menighedsrådet står for vedligholdelse af de små skove og stier. På Johannes Mejers kort over Løjt Kirkeby fra 1641 kaldes områderne for Præstelunden og Haremosen.

Der er andre steder på Løjt Land som tilhører kirken, fx. dele af Løjt Nørreskov og hundelufterskoven ved Mosevej.

Trendbjerg

Trendbjerg er 91 m o.h. Og flere af de bakker, der ligger i nærheden af Trendbjerg er også mellem 80 og 90 m meter over havet.

Lidt nord for Løjt land, mellem Genner og Hoptrup, ligger Knivsbjerg, som er 97 m over havet. Det højeste punkt i Sønderjylland er Skamlingsbanken, der ligger 113 meter over havet.

Gamle Landevej

Den gamle landevej fra Aabenraa til Haderslev gik gennem Løjt sogn. Det er en meget gammel vej - og findes optegnet på kort fra 1641. Vejen mistede sin betydning i 1850, da man byggede hovedvejen lidt vestfor. Men resterne af den gamle landevej ligger der endnu.

Snorhavevej

Vejen har sit navn efter gården Snorhave. Vejen er en grusvej, der går fra Løjt Skovby helt ud Gamle landevej.