Løjt Nørreskov og Sandskær

Tur 20

3,8 km

Løjt Nørreskov ligger i et kuperet område ud til vandet på den nordlige del af Løjt Land.

Turen tager sit udgangspunkt ved P-pladsen ved Strandkær Camping. Følg vejen op mod Løjt Feriecenter og drej th. ind ad en lille vej, markeret med et lille skilt med en vandringsmand. Man kommer forbi et lille hus - kendt som Marie Finnes hus. Følg nu markvejen. der snart bliver til en mindre sti ind i skoven. Snart kan man se skovsøen på venstre hånd - og nu skal man vælge om man vil gå videre forbi skovsøen og dybere ind i skoven, hvor der bl.a. findes et madpakkehus (for at gå samme vej tilbage) eller om man vil tage skovvejen th. for at komme ned til vandet.

Vi følger vejen mod højre. Man kan nogle steder se hele krat af kristtorn. Man når så frem til en lille bugt, Dybvig Bugt, hvor man har en fin udsigt over til Dybvighoved. Stien følges mod højre - mod øst - langs med skovbrynet. Man kan nogle gange gå langs stranden - afhængig af vandstanden. På et tidspunkt udvides stranden til et større græsområde kaldet Revlen eller 'Lille Mallorca'. Gå ned på stranden her og følg stien tilbage til Sandskær Camping.

Man kan vælge at gå th. med vejen op forbi campingpladsen - men kan også gøre turen lidt længere ved at følge vejen langs med pladsen langs Genner Bugt. Efter pladsen kommer man til et grønt område hævet op på en klint. Vejen går nu videre ned mod en badestrand og badebro. Man følger vejen og går derefter op mod højre langs med sommerhusene - og ender oppe ved Sandskærvej.

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Løjt Nørreskov

Skoven er en privatskov - og den er opdelt i en række parceller, som tilhører forskellige gårde på Løjt Land. Nogle steder kan man stadig se gamle stendiger i skoven, der markerer overgangen mellem to parceller.

Skoven rummer også et par fredede gravhøje, en langhøj og en rundhøj. De er dog noget forfaldne og kan være svære at finde. Se en beskrivelse af langhøjen her

Dybvig bugt

Dybvig Bugt er tidligere blevet benyttet som udskibningssted for tørv. Tørvene blev fragtet på vogn fra Nørby og Bodum via Dybvighoved Møllevej til Dybvig - og her blev de læsset over i pramme og losset over i tørveskuder, der fragtede tørvene til bl.a. Fyn.