Blåsholmvej, Dyrhave og Avbæk

Tur 16

4,4 km (alt. 5,3 km)

På denne tur kan du få nogle fine udkig over marker, vådområder og stejle skråninger. Du kommer også til at nyde udsigten over Aabenraa fjord, Avbæk og Dyrhave.

Der findes to ruter. Se en alternativ rute, der er ca. 1 km længere ved at vælge Lag-ikonet øv. th. på kortet. Læs mere om den alternative tur her

Turen til Blåsholm kan starte på Stennevej i Stollig. Her finder man ca. 200 m efter viadukten en vej mod øst til Blåsholm. Et skilt med teksten Blåsholm peger ind på vejen (der tidligere kaldtes Blosholmforte).

Gå ad markvejen. Der er en fin udsigt mod nord op mod Stollig. På et tidspunkt kommer man frem til en bæk, Stenbjerg Mølleå, som bliver ledt under vejen. Der er her også en markvej mod nord, den fører op til Kongensgade i Stollig. Men fortsæt lige ud og nu går det lidt opad og man får mod syd øje på gården Ny Blåsholm (bygget 1885). Man møder en sidevej mod Skarrev, men det må blive en anden tur, følg nu Blåsholmvej over mod gården og mod Dyrhave

Man går forbi Ny Blåsholm og kan se Aabenraa fjord i det fjerne. Lidt senere kommer man til gården Blåsholm, der ligger på en lille bakke øst for vejen. Gården ligger på en top og er omgivet af et lavereliggende vådområde på de tre sider (resterne af Blåsø, der tidligere har ligget uden om gården)

Vejen går ned over en fugtig lavning og drejer så opad igen. Man har det fineste udsyn til gården Knakkenborg, der ligger på sin lille bakketop. Og nu begynder det at gå nedad.

Man når derefter frem til parcelhuskvarteret i Dyrhave, der rummer nogle af de dyrere huse på Løjt Land. Beliggenhed betyder meget for prisen! Man kan fortsætte ad den asfalterede vej mod Åbæk (eller Avbæk) mens man nyder udsigten over fjorden og til kaptajnshuset Trekroner med de tre karakteristiske skorstene bygget som kroner.

Efter man er kommet gennem gårdene ved Avbæk følger man vejen Stennevej tilbage. Her møder man igen mølleåen og man passerer restaurant Knapp, der har fået sit navn efter de stejle bakker vest for.

Hvis man kører ud i bil for at gå turen, kan man parkere bilen ved stranden i Dyrhave og starte rundturen der - eller parkere nede ved Avbækhytten og så gå ud der fra.

Alternativ rute via Knapstien

Den alternative rute starter samme sted som ruten ovenfor. Blot går man her op ad vejen til Knapstien på den vestlige side af Stennevej i stedet. Knapstien ligger på det gamle jernbanespor fra 'Æ Kleinbahn' der kørte fra 1901-1926. Når man er kommet op på stien, drejer man th. Man går mod nord og øst og kommer ret hurtigt hen over den gamle viadukt over Stennevej. Knapstien ender, når man kommer frem til Kongensgade i Stolling. Her skal man holde th. (mod syd) ind af en markvej, der går ned mod et lille stykke skov. Retningen er vist ved en markeringspæl med en lille vandringsmand. Denne markvej fører ned til Blåsholmvej - og når man først er på denne vej, følger man beskrivelsen herover, så man kommer frem til Dyrhave og videre frem.

Denne tur kan fint kombineres med tur 24 - Avbæk og del af Knapstien.
Læs mere om denne tur.

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Blåsholm

Gården Blåsholm har sit navn efter søen Blåsø (dvs. den mørke sø). De to sammenbyggede gårde Vestre og Østre Blåsholm lå helt for sig selv uden for Stollig på en høj omgivet af søen, der nu er forsvundet. De to gårde nævnes første gang i hhv. 1535 og 1592.
Blåholm er kendt for at have haft et bulhus i to etager (to stokværk). Nederst var der en kostald og øverst lå beboelsen. Bulhuset stammede fra omkring 1650, men blev revet ned omkring 1920. Gården er blevet fotograferet af Nationalmuseet i 1910. Tegningen herunder stammer fra 1862. Bemærk de små vinduer i andet stokværk. Her lå 'piselen' - dagligstuen.

Blaasholm, en gammel slesvigsk Bondegaard af Egetømmer, ved Løit Blaasholm, en gammel slesvigsk Bondegaard af Egetømmer, ved Løit. Tegning fra 1862 af I. G. Burman Becker(26.4.1802-6.10.1880) apoteker, historisk samler (efter tegning af Jacob Kornerup). Fra Det Kongelige Biblioteks digitale billedssamling

Knappen og vandmøllen

I 1836 byggede skibsreder Jørgen Bruhn (der bl.a. også kendes for at have drevet skibsværft på Kalvø) en vandmølle ved Stenbjerg Knapp. Møllen fik sit vand fra Stenbjerg Mølleå og fra fire kildevæld i selve mølledammen. Der blev også bygget et stuehus, som skibsrederen forpagtede ud. Stedet blev et populært udflugtssted for Aabenraas borgere. I 1892 købte Johannes Heinrich Kunkel møllen og restauranten som han solgte videre til sin søster Auguste og bror Karl i 1893. De rev stuehuset ned og byggede den restaurant, som stadig ligger der. Familien Kunkel og deres slægtninge drev restauranten frem til 1969. Der blev i 1970erne bygget en sal i samme stil som den øvrige bygning, og siden blev restaurant Knapp i 1989 overtaget af skibsreder Hans Michael Jebsen, der har restaureret bygningerne.

Stenbjerg vandmølle blev, ganske som de andre vandmøller på Løjt Land, en dårligere og dårligere forretning, fordi gårdene efterhånden fik elektricitet og selv begyndte at male korn. Den ophørte i 1916.

Kaptajnshuset Trekroner

På vejen fra Dyrhave ned til Avbæk ligger huset Trekroner flot ud til vandet. Gården har fået sit navn fra tre meget karakteristiske skorstene, som hver er bygget med en krone på toppen. Skorstene med denne udsmykning kendes også fra enkelte andre gårde på egnen. Hele tre skorstene var et statussymbol. På de større gårde kunne der være to skorstene - men tre var usædvanligt.

Vandstær og isfugl

Når man går langs Stenbjerg Mølleå kan man være heldig at se både isfugl og bjergvipstjert. I vinterperioden kan man af og til også se vandstær.