Dyrhave strand, Blåsholmvej og Skarrevvej

Tur 17

5,1 km

Turen tager sit udgangspunkt ved stranden i Dyrhave. Der er plads til at et par biler kan parkere nede ved vandet.

Følg nu vejen mod vest og nord, op mod villakvarteret Dyrhave. Efter ca 500 m kan man gå ind ad grusvejen Blåsholmvej. Det går opad - og der er en fin udsigt over en dalsænkning mod øst. Der ses af og til rådyr der.

Man kommer derefter frem til den flot beliggende gård Knakkenborg. Fortsæt nedad og rundt i en lille bue uden om gården Østre Blåsholm, der ligger på sin forhøjning omgivet af en lavning, en udtørret sø. Nogle lokalhistorikere mener, at her kan have ligget en lille beskyttet borg i middelalderen.

Derefter kommer man frem til gården Ny Blåsholm, der ligger vest for vejen. Det er en udflyttergård fra Østre Blåsholm, som blev bygget i 1885. Fortsæt nu lige ud til en sidevej på højre hånd. Der står en pæl med små skilte på. Denne vej vil føre en mod Skarrev. Det går nu ned ad bakke - og denne vejstrækning kan til tider være ret fugtig og glat.

Nyd udsigten - og at man nu er lidt langt fra alfarvej. I et T-kryds skal man holde mod højre - mod syd. Nu går det tilbage mod havet igen. Denne stump vej blev også tidligere kaldt 'æ Havvej'. Vejen går parallelt med Skarrevvej, og inden længe er man ude på denne vej. Her holder man igen th. af den asfalterede vej og fortsætter, indtil man kan dreje mod højre ad Dyrhavevej.

Det er en meget flot strækning man nu går på. Til venstre er der en stejl skovklædt skråning og på højre hånd er der en lang og dyb erosionskløft, som vandet gennem tiden har gravet ned i de stejle skråninger. Følg vejen, nyd udsigten ud over fjorden og snart er man tilbage ved stranden ved Dyrhave

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Blåsholm

Gården Blåsholm har sit navn efter søen Blåsø (dvs. den mørke sø). De to sammenbyggede gårde Vestre og Østre Blåsholm lå helt for sig selv uden for Stollig på en høj omgivet af søen, der nu er forsvundet. De to gårde nævnes første gang i hhv. 1535 og 1592.
Blåholm er kendt for at have haft et bulhus i to etager (to stokværk). Nederst var der en kostald og øverst lå beboelsen. Bulhuset stammede fra omkring 1650, men blev revet ned omkring 1920. Gården er blevet fotograferet af Nationalmuseet i 1910. Tegningen herunder stammer fra 1862. Bemærk de små vinduer i andet stokværk. Her lå 'piselen' - dagligstuen.

Blaasholm, en gammel slesvigsk Bondegaard af Egetømmer, ved Løit Blaasholm, en gammel slesvigsk Bondegaard af Egetømmer, ved Løit. Tegning fra 1862 af I. G. Burman Becker(26.4.1802-6.10.1880) apoteker, historisk samler (efter tegning af Jacob Kornerup). Fra Det Kongelige Biblioteks digitale billedssamling