Skarrev og Skarhøj

Tur 26

2,3 km

Skarhøj

Denne tur ligger ved Skarrev på det sydlige Løjt Land. Her kan du fra toppen af en mark nyde en fantastisk udsigt over Aabenraa Fjord, Varnæshoved og Alsbugten med indsejlingen til Dyvig.

Turen åbner mulighed for, at sommerhusbeboere og gæster på campingpladsen kan gå en tur i sommerhusområdet og slå et smut op over marken. Adgangen til marken findes på Skarrevej lige før indkørslen til Rodbjerg - eller inde fra selve sommerhusområdet ved Skovskifte 100. Begge steder skal man over et kreaturspærre.

Rundtur

Hvis du vil gå en rundtur, kan du køre helt ned til Skarrev. Her kan du parkere bilen eller cyklen nede ved stranden. Derefter går du ca. 500 m langs med vandet mod øst, indtil du møder Fiskerstien. Følg vejen og nyd kiggene ud over marker og fjord. Når Fiskerstien munder ud på Skarrevvej, skal du dreje til venstre. Gå derefter ca. 100 m ned ad Skarrevvej. Kort før indkørslen til vejen Rodbjerg på højre hånd, er der lavet en lille sti igennem et levende hegn med en kreaturspærre, som man stiger over.

Man skal være opmærksom på, at der er græssende kreaturer på marken.

Turen går op over marken og hen over et lille vådområde, som forceres på trædesten. Herefter kommer sidste opstigning til selve Skarhøj, hvor man belønnes med den flotte udsigt.

Turen ned kan foretages gennem en åbning i hegnet i sydlig retning mod sommerhusområdet. Her skal man igen passere en kreaturspærre og kommer ud ved Skovskifte 100. Turen tilbage til stranden kan så gå gennem sommerhusområdet.

Her skal der vises et kort. Hvis det mangler, er der opstået en fejl!
Klik på lag-ikonet øv. th og vælg forskellige baggrundskort

Skarrev

Ved Skarrev ligger der et større sommerhusområde. Mange af husene ligger højt vendt mod syd med en meget flot udsigt over fjorden. Ved stranden ligger Skarrev Camping.