"Her findes næsten alt"

Løjt Land er bare en halvcirkel mellem Genner Bugt og Aabenraa Fjord, godt og vel en kvadratmil.
Og alligevel findes næsten alt, hvad en vandring gennem Danmark kan give. Vi mangler bare klitterne og den brede strand.
Mod vest, ud mod landevejen, der går bag om landet, ligger heder og moser, lette jorde helt ind til kirkebyen. Fra denne store landsby stiger landet jævnt mod nordøst, øst og syd.
Omkring byen er der rolige bakkedrag; nogle småskove og sjælfulde trægrupper er det eneste, der bryder horisontens bue. Men ud mod havet begynder skovene og de brede dybe dale, de utallige hegn. Gang på gang står man ved et led i hegnet over en dal og ser mod den anden høj, der stiger brat op af dalen, og selv om bakkerne her ikke er store, virker de højere end de fleste steder i Danmark, fordi de ses fra rod til top.
Forfatteren Marcus Lauesen om sin hjemegn, Løjt Land

Så cykler vi igen en aftentur?

Torsdag den 11. august kl. 19.00 cykler vi igen en tur

Vi mødes ved P-pladsen ved lægehuset.
Turleder er Jørgen Gade Koldby.
Turen går til Dybvighoved, Dyrkær, Sandskærvej og via Hundklem retur til Løjt Kirkeby.

Ingen tilmelding. Mød bare op! Håber vi ses!

Tag din cykel med på tur!
-->

Stigruppens ture og oversigtskort

Velkommen til Stigruppens hjemmeside

Stigruppen opretter og vedligeholder stier og ture på Løjt Land. Læs mere om Stigruppens arbejde her.

Turbeskrivelser
  • Se liste med alle ture.
    Hver tur har en turbeskrivelse, et dynamisk kort, fotos og yderligere info om det du kan se på turen.
Oversigtskort Kort over et mindre område af Løjt Land

Højt på en bakketop

Der er mange bakker på Løjt land, især i den østlige del. På nogle af stigruppens ture kommer man op på en bakketop, hvor man kan nyde en flot udsigt.
Prøv en eller flere af disse ture, hvor du kommer helt op på toppen!

Efterårsudsigt fra udsigtspunktet ved Rundemølle Efterårsudsigt fra udsigtspunktet ved Rundemølle

Langs stranden

Løjt Land er en halvø, og der er mange fine strande med udsigt over bælt og fjord. Nogle af stigruppens ture fører en ud til kysten og stranden.
Prøv en af disse ture, hvis du vil gå langs med vandet på en del af turen. Husk dog, at man kan have svært ved at færdes på de østvendte strande ved kraftig østenvind eller ved højvande.

På Barsø er der masser af strand og udsigt! Langs stranden på Barsø

Stigruppen på efterårstur

I slutningen af efteråret var stigruppen ude på en sidste tur i år for at trimme nogle af stierne. På stranden mellem Barsø Landing og Loddenhøj (tur 2) er der blevet fjernet grene fra væltede træer, så man nu også kan gå turen, selv om det er lidt højvande. Deuden er der klippet brombærgrene mv. væk på Espeløkforte (tur 12) - og stien op til Blåhøj (tur 5) er blevet tjekket. Til sidst blev stien mellem Brunbjergvej og Løjt Bjergholdt studset og ordnet.

Se billedserie her - eller klik på billedet.

Rydning af grene ved Loddenhøj

Besøg minivådområde i Barsmark

Fred og ro ved 'skovsøen'

Denne tur på knap 3,5 km fører dig ned til en privat skov med en 'skovsø' - et minivådområde, der er med til at rense drænvand for kvælstof og fosfor - og som ligger meget idyllisk ved kanten af en privat skov. Turen kan let forlænges og kombineres med tur 13.

Se mere om turen i turforslag 25 - eller klik på billedet.

Skovsøen spejler skyerne

Tag en tur på Åbæk Strand og Knapstien

Oplev udsigten

På denne tur går du fra Åbæk Strand til Efterskolen og opad til Knapstien. Derefter går du ned forbi Restaurant Knapp og retur til stranden ved Åbæk. Turen kan let forlænges og kombineres med tur 16.

Se mere om turen i turforslag 24 - eller klik på billedet.

Solhøjforte via Maren Kassesforte

Gå en tur på den nyrenoverede Solhøjforte

Markvejen har været tilgroet i en del år - men er nu åbnet igen for gående. Gå fra Æ Bachhus via Maren Kassesforte over til Solhøjforte.

Se mere om turen i turforslag 23 - eller klik på billedet.

Barsø rundt

Gå øen rundt eller gå på oplevelse på de små veje inde på øen.

Se mere om turen i turforslag 22 - eller klik på billedet.

Trampesti rundt om regnvandsbassinet for enden af Kromai

For enden af Kromai er der etableret et regnvandsbassin på 0,8 hektar. Det vil kunne rumme maksimalt 12500 kubikmeter vand. Der er lavet en offentlig trampesti rundt om den nye 'sø'. Stigruppen har sammen med Menighedsrådet fået opsat en bænk, så man kan sidde og nyde stilheden og udsigten. Stien der tidligere gik fra Kromai via grusvejen til Visø, er blevet lukket.

Anlæg af nyt regnvandbassin. Kortmateriale fra Aabenraa kommune

Oversigtskort

NYT! På dette oversigtskort kan du se alle ture og klikke på en tur for at læse mere. På kortene herunder kan du endvidere selv danne nye ture ved at kombinere flere ture.

Dan selv nye længere ture på områdekort

Se turene med forskellige slags baggrundskort - og kombinér flere ture til en ny rute

Du kan se områdekort for områderne:

Når du bruger områdekortet, kan du se ruterne med fem forskellige slags kort som baggrund:; Standardkortet, Kortet Natur og Friluftsliv, Luftfoto forår samt de to historiske kort Lave Målebordsblade og Preussiske Målebordsblade. Desuden kan man få vist alle kort med en skyggeeffekt, der fremhæver højdeforskellene i terrænet.

Alle kort på hjemmesiden er dynamiske kort, hvor man kan zoome ind og ud, få det til at fylde hele skærmen, evt. se alternative ruter - og vælge forskellige baggrundskort.

Forslag til ture på Løjt Land

Man skal tænke over, hvor man går!

Det er ikke alle steder man må gå, når man er ude i naturen. Derfor anbefales det, at du følger de turforslag, som Stigruppen har lavet - og ikke bevæger dig ind over dyrkede marker og i småskove.

Det er ikke i orden at køre med ATV på de stier, som stigruppen sørger for at rydde. Det kan gøre det sværere at få åbnet nye stier, fordi landmændene ikke ønsker denne trafik på deres marker og i skovene.

Når man færdes på stier og markveje i landskabet, er der normalt ikke adgang til at færdes i små private skove og på dyrkede arealer. Det er privat ejendom - og derfor skal man følge den rute, stigruppen foreslår - og ikke færdes på andre arealer.

Hvis man følger en rute langs med stranden og det er højvande, så man ikke kan komme videre, så må man vende om. Det er ikke tilladt at søge op i marker og på toppen af klinter.

Læs Naturstyrelsens hjemmeside om færdsel i naturen.

Hvis man har en hund med på tur, skal den som udgangspunkt holdes i snor, når man færdes på udyrkede arealer, i skove og langs kysterne i sommerhalvåret. Læs mere om regler for at færdes med hund i naturen

Om turene

Turene er delt ind i forskellige kategorier, som du kan vælge med filteret herunder. Korte ture er under 4 km - og lange ture er over 4 km. Turbeskrivelserne tjener til inspiration og kan kombineres og tilpasses efter behov. Vi håber også, at beskrivelserne under fanebladet MERE INFO kan give lidt mere viden om det gamle kulturlandskab på Løjt Land, og at fotografierne kan motivere til ture på veje og stier på Løjt Land.

De grønne og evt. røde ikoner viser hvilke grupper turen er egnet eller ikke egnet for. Et grønt cykelikon angiver ikke nødvendigvis en fin og bred cykelsti. Men ruten kan - ofte med forsigtighed - køres på cykel.

Man kan komme ud at cykle på en markvej, hvor der noget af vejen er dybe hjulspor, sten og fugtige steder eller på smalle begroede stier. Det betyder fx. også, at en cykelrute ikke nødvendigvis kan cykles af mindre børn eller ældre. Stigruppen har kunnet cykle på alle disse ruter i sommeren 2018.

Det er ikke alle ture, der egner sig til fx. en barnevogn eller er handicapvenlige. De fleste ruter er ikke asfalterede og kan nogle steder være svært farbare med et køretøj.


Klik på knappen VIS for at finde en beskrivelse og et kort over ruten (evt. også historiske kort og alternative ruter).
Under fanebladet FOTOS kan du se fotos fra ruten.
Fanebladet MERE INFO giver lokal- og kulturhistoriske informationer om personer, steder og ting mv. på turen.

Besøg Barsø

6,8 km 
Tur 22

Vis

Først den ene vej og så den anden vej...

Mange af turforslagene er rundture. En sådan tur kan man gå den ene vej rundt som beskrevet i turforslaget - og næste gang kan man gå turen den anden vej rundt! Det giver nye udsigter og andre oplevelser!

Stigruppen

Stigruppen er en flok frivillige under Løjt Lands Fællesråd

Stigruppen vedligeholder og laver nye stier

Stigruppen vil gerne forbedre mulighederne for, at vi kan færdes på stier og småveje på Løjt Land enten til fods eller på cykel.

Flere gange om året tager stigruppens medlemmer ud bevæbnet med buskryddere og hækkesakse og sørger for, at nogle stier er farbare.

Det er blevet sværere at vandre i det åbne land. Landbrugets udvikling har betydet, at mindre marker er blevet slået sammen til store marker, og der er derfor forsvundet en hel del stier og markveje i de sidste mange år. I nogle områder af landet er op til halvdelen af stierne og markvejene blevet fjernet.

Stigruppen arbejder derfor også på at finde og åbne nye stier i landskabet.

Se turforslag

På denne hjemmeside kan du finde beskrivelser af de stier, som stigruppen vedligeholder; men du kan også finde andre forslag til ture på Løjt Land.

Stigruppen arrangerer vandre- og cykelture på Løjt Land

Hvornår og hvor?
Turene annonceres på hjemmesiden, på Facebook i gruppen Løjt Land samt ved opslag i SuperBrugsen

Se fotoalbum fra ture arrangeret af Stigruppen

Stigruppen arbejder også med andre projekter

for eksempel såning af vilde blomster, genopettelse af sø mv. I foråret 2019 blev skøjtesøen på det grønne område mellem Kromai og Hessel genskabt. Læs mere om projektet her.

I løbet af sæsonen rykker stigruppen ud og rydder stier og markveje for forhindringer

Stigruppen Løjt Land arrangerede gåtur og cykeltur i påsken 2019

Kontakt stigruppen

Stigruppen Løjt Land

Kontakt

Gerhard Kinze,
Barsøvænget 50,
6200 Aabenraa

Alle kan være med

Hvis du har lyst til at gøre en indsats for at vedligeholde og forbedre stierne på Løjt Land, så er du velkommen til at kontakte os. Det koster ikke noget at være medlem af stigruppen - andet end din arbejdsindsats og interesse.

Ideer til nye stier?

Hvis du har ideer eller forslag til stier på Løjt Land, så kontakt stigruppen.