Ture og stier på Løjt Land

"Her findes næsten alt"

Løjt Land er bare en halvcirkel mellem Genner Bugt og Aabenraa Fjord, godt og vel en kvadratmil.
Og alligevel findes næsten alt, hvad en vandring gennem Danmark kan give. Vi mangler bare klitterne og den brede strand.
Mod vest, ud mod landevejen, der går bag om landet, ligger heder og moser, lette jorde helt ind til kirkebyen. Fra denne store landsby stiger landet jævnt mod nordøst, øst og syd.
Omkring byen er der rolige bakkedrag; nogle småskove og sjælfulde trægrupper er det eneste, der bryder horisontens bue. Men ud mod havet begynder skovene og de brede dybe dale, de utallige hegn. Gang på gang står man ved et led i hegnet over en dal og ser mod den anden høj, der stiger brat op af dalen, og selv om bakkerne her ikke er store, virker de højere end de fleste steder i Danmark, fordi de ses fra rod til top.
Forfatteren Marcus Lauesen om sin hjemegn, Løjt Land

Forslag til ture på Løjt Land

På denne hjemmeside kan du finde beskrivelser af de stier, som stigruppen på Løjt Land vedligeholder; men du kan også finde andre forslag til ture på Løjt Land.

De nyeste turforslag

Det er ikke i orden at køre med ATV på de stier, som stigruppen sørger for at rydde. Det kan gøre det sværere at få åbnet nye stier, fordi landmændene ikke ønsker denne trafik på deres marker og i skovene.

Om turene

Turene er delt ind i forskellige kategorier, som du kan vælge med filteret herunder. Korte ture er under 4 km - og lange ture er over 4 km. Turbeskrivelserne tjener til inspiration og kan kombineres og tilpasses efter behov. Vi håber også, at beskrivelserne under fanebladet MERE INFO kan give lidt mere viden om det gamle kulturlandskab på Løjt Land, og at fotografierne kan motivere til ture på veje og stier på Løjt Land.

De grønne og evt. røde ikoner viser hvilke grupper turen er egnet eller ikke egnet for. Et grønt cykelikon angiver ikke nødvendigvis en fin og bred cykelsti. Men ruten kan - ofte med forsigtighed - køres på cykel.

Man kan komme ud at cykle på en markvej, hvor der noget af vejen er dybe hjulspor, sten og fugtige steder eller på smalle begroede stier. Det betyder fx. også, at en cykelrute ikke nødvendigvis kan cykles af mindre børn eller ældre. Stigruppen har kunnet cykle på alle disse ruter i sommeren 2018.

Det er ikke alle ture, der egner sig til fx. en barnevogn eller er handicapvenlige. De fleste ruter er ikke asfalterede og kan nogle steder være svært farbare med et køretøj.


Klik på knappen VIS for at finde en beskrivelse og et kort over ruten (evt. også historiske kort og alternative ruter).
Under fanebladet FOTOS kan du se fotos fra ruten.
Fanebladet MERE INFO giver lokal- og kulturhistoriske informationer om personer, steder og ting mv. på turen.

Besøg Barsø

Tag færgen fra Barsø Landing
og gå en god tur på Barsø
 

Du kan gå øen rundt langs stranden, ca 7. km. Man kan også følge de gamle veje og markveje inde på øen og opleve udsigten fra Gyldenbjerg samt meget mere.
Inden længe vil du her på lojtstier.dk kunne finde forslag og flere informationer om gåture på Barsø.

Kommer snart

Kig forbi lojtstier.dk en gang imellem og se efter nye turforslag

I løbet af 2019 vil du kunne se flere nye forslag til gå- og cykelture i Løjt sogn. 

Hvis du har ideer til nye ture, kan du kontakte Gerhard Kinze på

 

Kommer senere

Stigruppen

Stigruppen er en flok frivillige under Løjt Lands Fællesråd

Stigruppen vedligeholder og laver nye stier

Stigruppen vil gerne forbedre mulighederne for, at vi kan færdes på stier og småveje på Løjt Land enten til fods eller på cykel.

Flere gange om året tager stigruppens medlemmer ud bevæbnet med buskryddere og hækkesakse og sørger for, at nogle stier er farbare.

Det er blevet sværere at vandre i det åbne land. Landbrugets udvikling har betydet, at mindre marker er blevet slået sammen til store marker, og der er derfor forsvundet en hel del stier og markveje i de sidste mange år. I nogle områder af landet er op til halvdelen af stierne og markvejene blevet fjernet.

Stigruppen arbejder derfor også på at finde og åbne nye stier i landskabet.

Se turforslag

På denne hjemmeside kan du finde beskrivelser af de stier, som stigruppen vedligeholder; men du kan også finde andre forslag til ture på Løjt Land.

Stigruppen arrangerer vandre- og cykelture på Løjt Land

Hvornår og hvor?
Turene annonceres på hjemmesiden, på Facebook i gruppen Løjt Land samt ved opslag i SuperBrugsen

Se fotoalbum fra ture arrangeret af Stigruppen

Stigruppen arbejder også med andre projekter

for eksempel såning af vilde blomster, genopettelse af sø mv. I foråret 2019 genskabes skøjtesøen på det grønne område mellem Kromai og Hessel. Læs mere om projektet her.

I løbet af sæsonen rykker stigruppen ud og rydder stier og markveje for forhindringer

Stigruppen Løjt Land arrangerede gåtur og cykeltur i påsken 2019

Skøjtesø er blevet gendannet

Stigruppen har fået 25000 kr i støtte til at genskabe skøjtesøen på det grønne område mellem Kromai og Hessel. Arbejdet blev udført i foråret 2019 - og nu venter vi på at naturen fylder søen med vand. Læs mere om projektet her.

Skøjtesø på det grønne område mellem Kromai og Hessel

Kontakt stigruppen

Stigruppen Løjt Land

Kontakt

Gerhard Kinze,
Løjt Nørregade 48,
6200 Aabenraa

Alle kan være med

Hvis du har lyst til at gøre en indsats for at vedligeholde og forbedre stierne på Løjt Land, så er du velkommen til at kontakte os. Det koster ikke noget at være medlem af stigruppen - andet end din arbejdsindsats og interesse.

Ideer til nye stier?

Hvis du har ideer eller forslag til stier på Løjt Land, så kontakt stigruppen.